FrieslandCampina podnosi gwarantowaną cenę mleka na kwiecień’21

Holenderska spółdzielnia mleczarska FrieslandCampina informuje, że gwarantowana cena na dostawy surowca w kwietniu  br. wzrośnie do 36,00 euro za 100 kg mleka (162,00 zł/100 kg).

Gwarantowana cena płacona rolnikom dostarczającym surowiec w kwietniu br. do spółdzielni  FrieslandCampina będzie wyższa  0,75 euro niż w miesiąc wcześniej, w którym wyniosła 35,25 euro/100 kg mleka. Firma informuje, że oferowana podwyżka uwzględnia korektę w dół o 0,20 euro/100 kg, ponieważ w poprzednim okresie zbyt wysoko szacowano ceny referencyjne. – Rosnące ceny podstawowych produktów mleczarskich nie zawsze skutkują od razu wyższymi cenami mleka płaconymi przez firmy referencyjne. Oczekuje się, że niestabilne warunki rynkowe spowodowane pandemią koronawirusa utrzymają się w nadchodzącym okresie – wyjaśnia holenderski przetwórca.

Cena gwarantowana FrieslandCampina jest odzwierciedleniem sytuacji na rynku mleka surowego, dotyczy 100 kg mleka zawierającego 3,57% białka, 4,42% tłuszczu i 4,53% laktozy. Na podstawie opublikowanej ceny gwarantowanej obliczana jest wartość 100 kg białka, tłuszczu i laktozy. Stosunek ceny między białkiem, tłuszczem i laktozą wynosi 10 : 5 : 1. Innymi słowy, członkowie spółdzielni otrzymują dwa razy wyższą zapłatę za kilogram białka niż za kilogram tłuszczu i pięć razy wyższą za kilogram tłuszczu niż za kilogram laktozy. W kwietniu br. wartość 100 kg białka wyniesie 577,57 euro, wartość 100 kg tłuszczu 288,79 euro, a wartość laktozy 57,76 euro/100 kilogramów. Średnia gwarantowana cena FrieslandCampina w 2021 roku, uwzględniająca miesiąc kwiecień wynosi 35,13 euro/100 kg (tj. ok. 158,1 zł/100 kg)

Mleko ekologiczne

Członkowie spółdzielni, którzy dostarczają mleko ekologiczne, otrzymują inną cenę gwarantowaną. Odpowiada ona średnim rocznym cenom najwyższej jakości mleka ekologicznego w krajach północno-zachodniej Europy. Gwarantowana cena mleka ekologicznego (o takim samym składzie, jak surowiec konwencjonalny) w kwietniu br. wzrosła o 1,00 euro do poziomu 48,5 euro/100 kg (tj. ok. 218,25 zł/100 kg). W kwietniu br. wartość białka z mleka ekologicznego wyniesie 778,12 euro/100 kg, tłuszczu – 389,06 euro, a laktozy 77,81 euro za 100 kg. Średnia gwarantowana cena mleka ekologicznego FrieslandCampina w bieżącym roku łącznie z kwietniem wynosi 47,50 euro/100 kg (tj. ok. 213,75 zł/100 kg). W opinii holenderskiego przetwórcy, w najbliższym czasie ceny mleka ekologicznego pozostaną stabilne.

Spółdzielnia FrieslandCampina zrzesza ok. 17 tys. rolników z Niderlandów, Belgii i Niemiec, zatrudnia ok. 23,7 tys. pracowników, posiada odziały w 38 krajach. Firma uzyskuje roczny przychód ze sprzedaży produktów mleczarskich rzędu 12,6 mld USD (49,3 mld zł). 

Nadchodzące wydarzenia