Mleczna Japonia w 2022

Baczne spojrzenie na sektor mleczarski w Japonii jasno pokazuje, że w 2022 roku produkcja płynnego mleka wzrośnie o około 1%, produkcja masła będzie spadać, lecz krajowa produkcja sera prawdopodobnie także wzrośnie.

 Mateusz Uciński, na podstawie USDA (raport Japan Dairy Farming)

Przewidywania te są zgodne z opublikowanym niedawno raportem USDA (U.S. Department of Agriculture), który stwierdza, że ​​produkcja mleka płynnego w 2022 roku powinna wzrosnąć o około 1%, ponieważ więcej jałówek rozpocznie wtedy produkcję surowca. Jednak słaby popyt na produkty mleczne w hotelowym, restauracyjnym i instytucjonalnym sektorze spożywczym (HRI) spowoduje, że nadwyżki mleka spożywczego będą dalej przetwarzane na masło, odtłuszczone mleko w proszku i ser. Z kolei import masła i beztłuszczowego mleka w proszku (NFDM) spadnie lub utrzyma się na stałym poziomie. Duże nadzieje pokłada się w tym, że złagodzenie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 powinno uwolnić stłumiony popyt i stymulować stopniowy wzrost importu.

Wzrost produkcji płynnego mleka
FAS (Foreign Agricultural Service) Tokio przewiduje, że produkcja płynnego mleka w Japonii w 2022 roku wzrośnie o około 1%, w porównaniu z rokiem 2021, z powodu większej liczby nowych krów. Pomimo rosnących cen pasz (których wzrost nastąpiły pod koniec 2020 i trwał do ​​lata 2021) i stagnacji cen mleka do dalszego przetwarzania przewiduje się, że wsparcie programów kompensacyjnych ograniczy wpływ recesji na zarządzanie gospodarstwem mlecznym w latach 2021 i 2022.

Według statystyk inwentarza żywego, które są publikowane przez Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa (MAFF), łączna liczba krów mlecznych i jałówek, według stanu na 1 lutego 2021 roku, wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 0,3%, natomiast liczba krów mlecznych i jałówek w produkcji mleka – o 1,5%. MAFF od lat zachęca hodowców bydła mlecznego do zwiększania wielkości stad, dzięki czemu produkcja mleka w Japonii w okresie od 2018 do pierwszej połowy 2021 rokrocznie rośnie o 1%.

Japońskie Narodowe Centrum Hodowli Zwierząt Gospodarskich wskazuje, że zarejestrowana liczba jałówek mlecznych i krów, które rozpoczną dój w 2022 roku, wzrosła o 3% od 2021 roku. Oczekuje się jednak, że całkowita populacja krów w najbardziej produktywnym wieku (2–4 lata) w 2022 roku może zmniejszyć się o 1%.

Spadek produkcji masła
FAS Tokio zakłada, że produkcja masła w Japonii w bieżącym roku zmniejszy się, co wynika z nadwyżki jego produkcji w 2021 i odnowionego popytu ze strony branży gastronomicznej i turystycznej na świeże produkty, biorąc pod uwagę złagodzenie ograniczeń społecznych wywołanych przez COVID-19. W związku z tym, że utrzymują się duże zapasy tego produktu, przyjmuje się, że import japońskiego masła w 2022 roku, w porównaniu z dużymi spadkami w 2021, pozostanie na stałym poziomie.

Nadwyżka produkcji masła w 2020 roku wzrosła w marcu i kwietniu, kiedy zamknięto szkoły, aby kontrolować rozprzestrzenianie się COVID-19. Ogólnokrajowa dostawa świeżego mleka w ramach realizacji programu dotowanych przez państwo obiadów szkolnych została skierowana na produkcję masła, co zwiększyło zapasy. Taka sytuacja trwała do sierpnia 2021 roku.
Analitycy rynku skłaniają się ku twierdzeniu, że konsumpcja masła w Japonii w 2022 roku nieznacznie wzrośnie, gdy popyt na usługi gastronomiczne zacznie się odradzać po rządowej kampanii szczepień przeciwko COVID-19 i złagodzeniu ograniczeń w podróżowaniu.

Rośnie produkcja sera
W raporcie USDA dodano ponadto, że krajowa produkcja serów ma się rozwijać w 2022 roku dzięki zwiększeniu wykorzystania płynnego mleka do dalszego przetwarzania, przy słabym popycie w segmencie HRI. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2021 roku, według MAFF, produkcja sera wzrosła o 2% w stosunku do lat poprzednich ze względu na przekierowanie nadwyżki świeżego mleka. Wynikało to z gwałtownego spadku popytu spowodowanego zamknięciem szkół i restauracji w okresie pandemii.

FAS Tokio przewiduje, że całkowite spożycie sera w 2022 roku wzrośnie, gdy sektor HRI odbuduje się po szokach popytowych wywołanych pandemią. Mimo trudnej sytuacji popyt detaliczny na ser wzrósł w 2020 roku, a konsumpcja tego produktu w gospodarstwach domowych zwiększyła się o 14% (średnie spożycie w gospodarstwie domowym – 4 kg). Co więcej, taka konsumpcja utrzymywała się na wysokim poziomie przez pierwszych siedem miesięcy 2021 roku, czyli o 17% więcej niż w 2020 roku, co sugeruje większą preferencję konsumentów dla sera.

Ożywienie sektora gastronomicznego będzie napędzać większy import sera w 2022 roku. Krótko mówiąc, przekierowanie nadwyżki płynnego mleka do produkcji sera zmniejszyło zapotrzebowanie na import tego produktu w 2021 roku, a silny popyt na import ze strony konkurentów, takich jak Chiny, ogranicza marże japońskich importerów. Biorąc pod uwagę obecną nadwyżkę płynnego mleka, źródła branżowe sugerują, że import sera może potrwać kilka lat, aby powrócić do poziomów sprzed pandemii.

Odtłuszczone mleko w proszku (NFDM) w 2022
Przewiduje się, że – podobnie jak w przypadku produkcji masła – produkcja NFDM w Japonii utrzyma się w 2022 roku (po skoku w 2021) na stałym poziomie. Końcowe zapasy osiągnęły historyczny szczyt i prawdopodobnie w bieżącym roku nadal będą rosły, mimo wsparcia dla rynku krajowego NFDM stosowanego w paszach dla zwierząt. Źródła branżowe podają, że duża konsumpcja gospodarstw domowych utrzymała w 2021 roku popyt na produkty mleczne wykonane z NFDM, takie jak jogurty (spadek o 1%) i lody (wzrost o 3%).

Konkludując, można się posłużyć pewnym żartem. W Japonii wszystko układa się po japońsku, czyli jako tako… 

Sektor mleczarski w Japonii
W 2019 roku pogłowie bydła mlecznego w Japonii wyniosło około 1,35 mln sztuk, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z około 1,33 mln sztuk bydła w roku poprzednim. Według Statista.com liczba bydła mlecznego w Japonii stale spada od 2010 roku; 99% krów mlecznych to bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.

Większość produktów mlecznych produkowanych w Japonii pochodzi z prefektury Hokkaido, północnej wyspy i głównego regionu mleczarskiego. Wykazano, że połowa mleka produkowanego w kraju pochodzi właśnie stamtąd, podobnie jak 90% sera. Główne firmy mleczarskie to Megmilk Snow Brand, Meiji Dairies i Morinaga Milk Industry. 

Nadchodzące wydarzenia