Jakość mleka i zaufanie konsumentów są kluczowe!

Podczas pandemii w przemyśle mleczarskim wzrosło zapotrzebowanie konsumentów na mleko, masło i inne przetwory mleczne, co zapewne spowodowane jest tym, że więcej osób jadło posiłki w domu. Wykształcił się cenny nawyk kupowania, który przemysł mleczarski chciałby utrzymać po zakończeniu epidemii, a także po spadkach sprzedaży mleka odnotowywanych w poprzedniej dekadzie.

Autor: Mateusz Uciński na podstawie AG Daily

Kluczem do utrzymania tego popytu, jak podkreślają amerykańscy analitycy rynkowi, jest dalsze wysyłanie pozytywnych komunikatów do konsumentów na temat produkcji mleka, począwszy od poziomu producentów, którzy rozumiejąc obawy dotyczące jakości mleka, powinni informować opinię publiczną o nowoczesnej i bezpiecznej produkcji mleka we współczesnych gospodarstwach mleczarskich. Obejmuje to również rozsądne stosowanie antybiotyków w leczeniu zakażeń mastitis. Lekarze weterynarii zwracają uwagę, iż bardziej przemyślane podejście do stosowania tych leków jest konieczne, aby zachować je jako ważne narzędzie w naszych zestawach medycznych na dłuższą metę. Naturalnie wymaga to zrozumienia procesu chorobowego, zasad stosowania antybiotyków i czasu trwania leczenia, a także upewnienia się, że lek dopasowany jest do zarazka. Ważne jest, żeby w przypadku ciężkiego klinicznego zapalenia wymienia krowy należy leczyć natychmiast.

– W przypadku łagodnych i umiarkowanych przypadków mastitis, czekanie 24 godziny na wynik posiewu, aby podjąć bardziej świadomą decyzję o leczeniu, nie ma wpływu na stan zdrowia krowy, wynik choroby lub wskaźnik wyleczeń – zauważa Linda Tikofsky – Zastępca dyrektora w dziale Cattle Professional Services, firmy farmaceutycznej Boehringer Ingelheim. – Nie wszystkie przyczyny bakteryjne można leczyć antybiotykami, a pewien procent przypadków wyleczy się samoczynnie dzięki leczeniu wspomagającemu.

Zaleca ona także, aby hodowcy współpracowali ze swoimi lekarzami weterynarii w celu opracowania protokołów pierwszej i drugiej linii leczenia powszechnych chorób, w tym zapalenia wymienia, w celu uniknięcia niepotrzebnego stosowania antybiotyków.

Oszczędności w leczeniu na bazie patogenów

Zapalenie wymienia jest często chorobą numer jeden, z którą boryka się wiele stad, jeśli chodzi o częstość występowania. Jego wpływ na wynik finansowy jest kolejnym czynnikiem motywującym do prób ograniczenia stosowania antybiotyków, zauważa Michael Capel, lekarz weterynarii stale współpracujący z mleczarniami w zachodniej części stanu.

– Dzięki terapii mastitis opartej na patogenach identyfikujemy rodzaj bakterii wywołujących zapalenie gruczołu mlekowego i stosujemy tylko antybiotyki do leczenia tych zarazków, o których wiemy, że na nie zareagują, a mianowicie paciorkowców – podkreśla Capel. – W zależności od profilu bakterii wywołujących zapalenie gruczołu mlekowego, stada stosujące terapię opartą na patogenach mogą zmniejszyć stosowanie antybiotyków nawet o 65% w porównaniu z ogólnymi kuracjami antybiotykowymi .

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Cornell wykazały, że leczenie oparte na patogenach daje 30 USD więcej zysku na krowę w ujęciu rocznym. Przyjmuje się, że stado 1000 krów, w sumie daje 30 000 dolarów wzrostu finansowego rocznie w postaci zmniejszonej siły roboczej, mniejszych kosztów antybiotyków i większej ilości sprzedanego mleka, w dodatku przy tych samych wynikach klinicznych, jak w przypadku ogólnej antybiotykoterapii.

Właściwa profilaktyka

Po latach pracy z gospodarstwami mleczarskimi różnej wielkości, Capel zaobserwował trzy obszary zarządzania, które są kluczowe dla zapobiegania zapaleniu wymienia i które warto regularnie omawiać z pracownikami:

  • Zarządzanie ściółką. Jak najszybciej usuwaj obornik i trzymaj dużo świeżej ściółki pod bydłem, aby zwierzęta, a zwłaszcza wymiona, pozostały czyste i suche.
  • Czystość końcówek strzyków. Regularne przeglądanie z pracownikami procesu czyszczenia strzyków przed udojem pomaga upewnić się, że żadne kroki nie są pomijane ani skracane. Poświęcenie kilku dodatkowych sekund podczas czyszczenia na sprawdzenie końcówek strzyków może również pomóc w zidentyfikowaniu wszelkich problemów zdrowotnych.
  • Postępowanie ze zwierzętami i dbałość o ich środowisko. Utrzymywanie spokoju krów przed dojem jest kluczowe i zaczyna się, gdy pracownicy wchodzą do obory. Bydła nie powinno się straszyć, ani pędzić do hali. Delikatna obsługa pozwala również uniknąć rozpryskiwania się błota i urazów.

Nadchodzące wydarzenia