Hochland Polska Sp. z o.o. i PFHBiPM z myślą o młodych hodowcach.

Ułatwienie startu w profesjonalną hodowlę bydła i efektywną produkcję mleka. Takie własnie cele przyświecają porozumieniu zawartemu pomiędzy Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a spółką Hochland Polska.

Wzmocnienie roli polskich hodowców i poszukiwanie nowych rozwiązań wspierających rozwój gospodarstw mlecznych, to dwa priorytetowe tematy, które stały się inspiracją dla wspólnego projektu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka i Hochland Polska Sp. z o.o. Przedmiotem współpracy obu podmiotów jest stworzenie:

  • Akademii Młodego Hodowcy, wspólnej oferty edukacyjnej skierowanej do dostawców Hochland, którzy są na początku swojej drogi zawodowej, rozpoczynają prowadzenie działalności rolno-hodowlanej lub przygotowujący się do jej przejęcia. Projekt koncentrować się będzie na aktywizacji młodych rolników-przedsiębiorców i wsparciu ich możliwości rozwoju w kierunku samorealizacji. Zakładamy działania motywujące i wzmacniające kompetencje (wiedzę i umiejętności) poprzez wskazywanie nowoczesnych rozwiązań i praktycznych usług pomagających podejmować trafne decyzje i bezpiecznie funkcjonować na rynku.
  • Oferty wsparcia doradczego dla hodowców bydła mlecznego i producentów mleka w kierunku współczesnego, ekonomicznego zarządzania gospodarstwem rolnym.

Porozumienie, zawarte na okres 3 lat, w imieniu PFHBiPM sygnował Prezydent Leszek Hądzlik, ze strony Hochland Polska Sp. z o.o. panowie Peter Knauer – Prezes Zarządu oraz Marcin Gołębiowski – Dyrektor Łańcucha Dostaw.

Więcej szczegółów wkrótce, o rozwoju wcześniej wspomnianych projektów będziemy Państwa informować na bieżąco.

Nadchodzące wydarzenia