Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej – wnioski do 20 września br.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 20142020 został wydłużony do 20 września 2021 r.

Źródło: ARiMR, zdjęcie: Ryszard Lesiakowski

Jeszcze przez miesiąc rolnicy zainteresowani modernizowaniem gospodarstw mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich obszarów poddziałania:

* rozwój produkcji prosiąt (obszar A);

* rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B);

* rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C);

* inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D);

* nawadnianie w gospodarstwie.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Kolejność przyznawania wsparcia

Kolejność przysługiwania pomocy przyznawana jest z uwzględnieniem kryteriów punktowych, według następującej kolejności:

  1. na operacje w obszarze A;
  2. na operacje w obszarze C;
  3. na operacje w obszarze B;
  4. na operacje w obszarze D.

W terminie 60 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy.

Informacje na temat typu operacji “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014–2020 udzielane są w OR ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Nadchodzące wydarzenia