Właściwe rozpoznanie chorób racic kluczem do sukcesu

Trafna identyfikacja problemu w stadzie zwiększa szansę na zminimalizowanie szkód i ponoszonych kosztów. Dotyczy to również sytuacji, w której mamy do czynienia z chorobami racic. Dlatego ich rozpoznawanie było doskonalone w maju w Wielkopolsce.

tekst: Agata Gindera, zdjęcia: dr Katarzyna Rzewuska, Ryszard Lesiakowski

Szkolenie dla użytkowników aplikacji „CGen korekcja” odbyło się po dwuletniej pandemicznej przerwie. Niemal 30 korektorów w pierwszym dniu wysłuchało wykładów dr n. wet. Andrei Fiedler. Dotyczyły one rozpoznawania typów krwiaków i wrzodów podeszwy, chorób linii białej czy stadiów Dermatitis digitalis. Podczas szkolenia podkreślano, że prawidłowe rozpoznanie choroby jest ważne, ale nie łatwe, bo każdy przypadek jest inny. Dzięki szkoleniom korektorzy doskonalą tę umiejętność tak, aby ich rozpoznanie było jednakowe, i uczą się interpretować potencjalne źródła problemów. W trakcie warsztatów mieli okazję sprawdzić się, rozwiązując quiz z chorób racic.

Racica po korekcji z zarejestrowanymi
schorzeniami w aplikacji „CGen korekcja”

Uczestnicy zostali zapoznani z wnętrzem racicy, dzięki omówieniu zdjęć obrazów pochodzących z USG. A kolejnego dnia, podczas części praktycznej szkolenia, 29 osób mogło w grupach oglądać budowę wewnętrzną racicy za pomocą kamer skierowanych na ekran USG. Obraz był przekazywany na telewizory, by umożliwić każdemu uczestnikowi dobry widok. Szczególnie ważna była lokalizacja kości racicowej, od której zależy wykonanie modelowania podeszwy racicy podczas korekcji. Szkoleniowiec przedstawiła nowe zalecenia dotyczące tej techniki. Dodatkowo w tym dniu wysłuchano podsumowania projektu „CGen korekcja”.

Część praktyczna szkolenia w oborze

Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję wymienić się własnymi doświadczeniami z wykonywania korekcji racic, używanego sprzętu czy systemów współpracy z hodowcami. Nowi użytkownicy aplikacji „CGen korekcja” dzień przed rozpoczęciem właściwego szkolenia uczyli się jej obsługi i zostali zapoznani z zasadami obowiązującymi w projekcie. 

Każdy korektor przyłączający się do projektu przechodzi szkolenie w zakresie rozpoznawania schorzeń racic zgodnie ze standardem ICAR. Dzięki temu zyskuje możliwość prowadzenia rejestracji wyników korekcji za pomocą aplikacji i trafniej dobiera zalecenia do sytuacji w stadzie.

Zespół projektu „CGen korekcja” kieruje serdeczne podziękowania do Jagrol sp. z o.o. za udostępnienie obory w Szczodrzykowie na cele szkoleniowe, do pana Tomasza Mielcarka – za udostępnienie poskromu na czas szkolenia, oraz do pana Karola Jarocha – za wykonywanie korekcji racic podczas szkolenia.

Korektorzy uczestniczący w szkoleniu „CGen korekcja”

Nadchodzące wydarzenia