Zootechnicy o przyszłości

III Kongres Zootechniki Polskiej „Quo vadis Zootechniko?” odbył się w Warszawie w dniach 9–10 czerwca 2022 roku. Organizatorem przedsięwzięcia było Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego oraz Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Tegoroczny Kongres miał szczególne znaczenie, gdyż upamiętniono podczas niego dwa doniosłe wydarzenia: 100. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz 65-lecie Komitetu Nauk o Zwierzętach i Akwakultury PAN. Uroczystego otwarcia dokonał prof. dr hab. Roman Niżnikowski, który po powitaniu gości oddał głos Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu, przewodniczącemu prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Ardanowski w swoim wystąpieniu zauważył, że w debacie publicznej zaczyna dominować ideologia, która mówi, że człowiek nie ma prawa do „korzystania ze zwierząt”. Jej realizacji mają służyć inicjatywy, które pojawiają się w Parlamencie Europejskim i dotyczą m.in. hodowli zwierząt i zakazu stosowania klatek. Podkreślił jednocześnie, że organizowane są akcje dezawuujące jedzenie mięsa czy pozyskiwanie mleka od krów. Mocno zaakcentował, że w dużej mierze to od naukowców będzie zależeć, jaki sposób myślenia wybiorą konsumenci i społeczeństwo.

Dr Krzysztof Słoniewski, kierownik Wydziału ds. Analiz i Rozwoju PFHBiPM, wręczył pamiątkowy grawerton z okazji 100-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Podczas kongresu dyskutowano nad dotychczasowym i planowanym wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań zootechnicznych spowalniających procesy degradujące środowisko. Jest to bardzo ważne, gdyż na tle narastającego problemu deficytu wody, a zarazem modnej w ostatnich latach retoryki nawołującej do ograniczenia spożywania białka zwierzęcego, rysuje się niezwykle bogata tematyka akwakultury i jej roli w kształtowaniu gospodarki żywnościowej, a także ekologii, ochrony środowiska, edukacji i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Poruszono także zagadnienia dotyczące produkcji zwierzęcej oraz zmian klimatycznych. Eksperci starali się odpowiedzieć m.in. na pytania odnoszące się do tego, czy zootechnika ma już gotowe rozwiązania, aby ochronić zwierzęta przed zagrożeniami wynikającymi z ocieplenia klimatu, a także czy transfer wiedzy i innowacji z instytucji naukowych realnie służy adaptacji sektora produkcji zwierzęcej do wciąż zmieniającej się rzeczywistości.

Podczas obrad nie zabrakło miejsca na aktualne tematy związane z produkcją zwierzęcą. Afrykański pomór świń (ASF), sztuczna inteligencja w zootechnice, nowoczesne technologie poprawiające dobrostan zwierząt czy oddziaływanie zwierząt na środowisko przyrodnicze, w tym przestrzenie otwarte i obszary leśne – to tylko kilka propozycji spośród gamy świetnych wykładów, których celem było uświadamianie i inspirowanie nie tylko środowiska zootechników, ale także ludzi związanych z branżą hodowlaną. 

Nadchodzące wydarzenia