Lubelskie imponujące jak zawsze

Województwo lubelskie konsekwentnie utrzymuje pierwszorzędny poziom hodowli. Tradycją stało się już zajmowanie przez tutejszych hodowców czołowych miejsc w rankingach krajowych. 4 kwietnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zostały uroczyście wręczone IV Lubelskie Mleczne Laury.

tekst: Justyna Jankowska

Organizatorem wydarzenia była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka przy współpracy Lubelskiego Związku Hodowców Bydła oraz Polskiego Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Lubelskiego.

Hodowców nagradzali: prezes PZHBB, prof. dr hab. Witold Chabuz, prezes LZHB Henryk Domański, członek zarządu województwa lubelskiego Zbigniew Szwed z Ewą Szałachwiej oraz z-ca dyrektora PFHBiPM Ewa Kłębukowska z dyrektorem RO Wschód Adamem Kamińskim.
Laury za najwyższą wydajność tłuszczu i białka (w kg) przypadły państwu Małgorzacie i Leszkowi Dusznikom, którzy w 2022 roku osiągnęli wynik 1251 kg suchej masy. To nie jedyny ich sukces w tegorocznej edycji Laurów. Zdobyli także najwyższe podium w kategorii wydajności stada – uzyskali zawrotne 17 025 kg mleka. Ich osiągnięcia są żywym dowodem na to, że dobrze przemyślane decyzje hodowlane, umiejętne zarządzanie stadem, dbanie o dobrostan i rozród skutkują ciągłym wzrostem produkcji.

Ogromne brawa należą się również wzorcowemu gospodarstwu państwa Małgorzaty i Sylwestra Pszczołów, których krowa Metka została lubelską rekordzistką – w II laktacji wyprodukowała aż 22 339 kg mleka. Ponadto hodowcy zdobyli również I miejsce w kategorii najwyższej wydajności stad do 20 szt. – 16 494 kg. Z przymrużeniem oka wysnuto przypuszczenie, że to pracowite w brzmieniu nazwisko zobowiązuje do tak spektakularnych sukcesów. W rzeczywistości nie tylko ciężką, ale przede wszystkim mądrą pracą osiągają tak imponujące wyniki – podsumowali pan Sylwester z małżonką.

Wyrażając największy podziw i dumę ze współpracy, gratulujemy wszystkim nagrodzonym w poszczególnych kategoriach: pod względem wydajności stad, najwydajniejszych zwierząt, najkrótszego okresu międzywycieleniowego oraz najwyższego Indeksu Ekonomicznego.

Nagrodzeni za najlepsze stada województwa lubelskiego w poszczególnych kategoriach

Najwyższa wydajność stada wg tłuszczu i białka – 1251 kg
Małgorzata i Leszek Dusznikowie

Najwyższa wydajność stada do 20 szt. – 16 494 kg mleka
Małgorzata i Sylwester Pszczołowie

Najwyższa wydajność stada od 20 do 50 szt. – 13 058 kg mleka
Tomasz Pietrzyk

Najwyższa wydajność stada od 50 do 150 szt. – 17 025 kg mleka
Małgorzata i Leszek Dusznikowie

Najwyższa wydajność stada powyżej 150 szt. – 12 762 kg mleka
Agromarina sp. z o.o.

Stado w rasie simentalskiej – 8436 kg mleka
Mirosław Duziak

Stado w rasie montbeliarde – 10 580 kg mleka
Montagro sp. z o.o.

Stado w rasie białogrzbietej –  5916 kg mleka
Sławomir Włodarczyk

Stado z najkrótszym okresem międzywycieleniowym – 355 dni
Krystyna Juszczuk

Stado z najwyższym Indeksem Ekonomicznym w rasie polskiej holsztyńsko‑fryzyjskiej odmiany HO, IE na poziomie 1107 zł
Ryszard Karpiński

Najwydajniejsze zwierzęta województwa lubelskiego

Krowa z najwyższą wydajnością rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej
– PL-005387264731, po ojcu IDIOM, III laktacja, 22 339 kg; właściciele – Małgorzata i Sylwester Pszczołowie

Krowa z najwyższą wydajnością rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej
– PL-005356352421, po ojcu PAT RED, III laktacja, 14 418 kg; właściciel – Dariusz Cisło

Krowa z najwyższą wydajnością rasy montbeliarde
– PL-005370605305, po ojcu JOYLAND, III laktacja, 14 513 kg; właściciel – Krzysztof Wójcik

Krowa z najwyższą wydajnością rasy białogrzbietej
– PL005354709906, po ojcu WRONEK, II laktacja, 8635 kg; właściciel – Wojciech Makarewicz

Krowa z najwyższą wydajnością rasy simentalskiej
– AT065925968, po ojcu HUGOBOSS, II laktacja, 11 480 kg; właściciel – Mirosław Duziak.

Podczas wydarzenia zorganizowano stoiska degustacyjne lokalnych spółdzielni mleczarskich: Spomlek, Ryki oraz Mleczarni Michów. Sponsorami wydarzenia były firmy: Samasz, Zoetis, WWS Partner, CRV, Grupa Agrocentrum, CLAAS, Konrad, BNP Paribas oraz Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie. Patronat medialny objęły TVP3 LUBLIN, Polskie Radio Lublin oraz „Hodowla i Chów Bydła”. 

Nadchodzące wydarzenia