Piękna krowa znad Buga

W Polsce jest wiele ciekawych miejsc, które można zwiedzać i podziwiać. Chciałbym, abyśmy skupili się na miejscowości Smorczewo nad Bugiem, rzeką, o której mówią mieszkańcy, że ma szybki nurt. Region może nie jest aż tak rolniczy, ale widać rosnącą dynamikę w hodowli krów i produkcji mleka. Jednym z gospodarstw tak szybko rozwijających się jest gospodarstwo państwa Ciupińskich, należące do czołowych na Podlasiu pod względem produkcji mleka. Surowiec dostarczany jest do Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita.

tekst: Tomek Kostro

W 2014 roku hodowca, który obecnie gospodaruje na 400 ha ziemi rolnej, podjął decyzję o budowie nowej wolnostanowiskowej obory, wyposażonej w system udoju typu karuzela. Dziś jego stado liczy 220 krów dojnych i około 200 sztuk młodzieży. Aby dochować się takiej liczby krów w tak krótkim czasie, potrzebny był zakup jałówek wysokocielnych. Jałówki przyjechały z Niemiec, Czech i Polski. Dziś stado bazuje na własnym materiale hodowlanym. Przy doborach używane są buhaje z firm zachodnich oraz z polskich stacji hodowli i unasienniania zwierząt. Prace hodowlane idą w dobrym kierunku, w tym roku gospodarstwo sprzedało pierwsze wysokocielne jałówki. Wydajność stada z ostatnich lat przekracza 11 tys. litrów od krowy mleka o wysokich parametrach tłuszczu i białka. Osiągnięcie tak wysokiej wydajności przy tak dużej liczbie krów jest dużym sukcesem. Podłożem tego sukcesu, jak twierdzi syn Daniel, jest tylko dobre zarządzanie stadem i stosowanie odpowiednich narzędzi hodowlanych, takich jak ocena pokroju krów, genomowanie jałówek i stosowanie doboru do kojarzeń.

Najlepszym podsumowaniem prowadzonych prac hodowlanych jest krowa Łoza
(PL-005356114258), urodzona 17.06.2017 roku, pochodząca po buhaju Close, przekazującym cechy pokroju i wydajności. Już w drugiej laktacji otrzymała ocenę excellent, a złożyły się na nią: rama ciała – 89 pkt, siła mleczności – 89 pkt, nogi i racice – 89 pkt, wymię – 91 pkt, co ogółem dało 90 pkt. Główną uwagę w wyglądzie krowy zwraca wymię, położone powyżej stawu skokowego, z mocnym zaznaczonym więzadłem, bardzo szerokie, pojemne, zbalansowane, dobrze połączone z powłokami brzusznymi. Wysoka racica i suchy staw skokowy pozwalają na bezproblemowe poruszanie się w oborze wolnostanowiskowej o twardym betonowym podłożu. W użytkowości mlecznej w pierwszej laktacji Łoza wyprodukowała ponad 12 tys. litrów mleka, w drugiej – ponad 14 tys. litrów, w trzeciej, po 140 dniach doju, ma już ponad 8 tys. litrów. Jeśli chodzi o użytkowość rozpłodową, urodziła dwie jałówki i buhajka. Jałówka z pierwszego wycielenia jest już krową i ma status matki buhajów. Druga cieliczka została zgenomowana i czeka na wycenę. Buhaj zaś został zakwalifikowany i sprzedany do krycia naturalnego.

W rozmowie z hodowcą, panem Bogdanem, dowiadujemy się, że Łoza przygotowywana jest na czerwcową wystawę zwierząt hodowlanych w Szepietowie. Jeśli nie będzie żadnych przeszkód, to będziemy podziwiać jej uroki – oby z jak najlepszym rezultatem. Tego życzymy hodowcy i jego krowie. 

Nadchodzące wydarzenia