Zapalenie płuc u cieląt: na co zwracać uwagę

Zapalenie płuc u cieląt powoduje uszkodzenie tkanki płucnej i dróg oddechowych, co ostatecznie upośledza czynność płuc. Schorzenie to wraz z biegunką, to dwaj najwięksi zabójcy młodego bydła, więc zapobieganie tym chorobom powinno być priorytetem. Korzystając z doświadczeń irlandzkich hodowców wskazujemy na co warto mieć baczenie, aby uniknąć tego typu problemów w stadzie.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Agriland

Zapalenie płuc jest wynikiem złożonej interakcji między patogenami wirusowymi i bakteryjnymi, środowiskowymi czynnikami stresowymi oraz własną odpornością zwierzęcia na choroby.

Niektóre czynniki zwiększające ryzyko wybuchu zapalenia płuc to:

  • Niskie temperatury otoczenia;
  • Wysoka wilgotność;
  • Słaba wentylacja;
  • Zbyt duże zagęszczenie zwierząt;
  • Zły stan odżywienia.

Czynniki zakaźne biorące udział w wywoływaniu zapalenia płuc obejmują: mannheimia haemolytica , haemophilus somnus , zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła (IBR), syncytialny wirus oddechowy bydła (RSV) i wirus paragrypy III (PI3), a także wiele innych bakterii i gatunków mykoplazm oraz wirusów.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów zapalenia płuc u cieląt, należy je dokładniej zbadać.

Zapalenie płuc powoduje uszkodzenie płuc zwierzęcia, co prowadzi do zmniejszonego przyrostu żywej wagi i prawdopodobnie śmierci.

Objawy kliniczne obejmują:

  • Cielę jest apatyczne i przygnębione;
  • Jego temperatura jest wyższa niż 39,5°;
  • Wykazuje zwiększoną częstotliwość oddychania i szybko się męczy;
  • Pojawia się kaszel;
  • Wydzielina z nosa cielęcia, początkowo przejrzysta i wodnista, w miarę postępu choroby staje się gęsta i ropna.

Należy pamiętać, że wybuch epidemii u cieląt może mieć wpływ na ich rozwój i może spowodować, że nie osiągną zamierzonych celów hodowlanych.

Jak w przypadku większości chorób, zapaleniu płuc u cieląt, lepiej zapobiegać niż leczyć. Najlepszym sposobem właśnie takiej profilaktyki jest szczepienie cieląt przeciwko chorobie, wraz z lepszym zarządzaniem nimi. Ważne jest również, aby cielęta otrzymywały siarę w celu wzmocnienia ich układu odpornościowego.

Należy wtedy przestrzegać poniższych zasad:

1.  Używać pierwszego mleka (siary) od krowy;

2.  Nakarmić siarą cielę w ciągu pierwszych dwóch godzin po urodzeniu;

3.  Cielętom należy zaoferować co najmniej 3 litry siary dobrej jakości

Nadchodzące wydarzenia