Paliwo rolnicze dla hodowców bydła

Szef resortu rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że zostanie wprowadzony nowy mechanizm dla utrzymujących bydło. Oprócz wzrostu z 86 do 100 litrów paliwa na hektar, do których będzie przysługiwał zwrot części podatku akcyzowego, będzie także taki zwrot do 30 l/ha za Dużą Jednostkę Przeliczeniową (DJP). Z budżetu państwa będzie w przyszłym roku wyasygnowana na ten cel kwota 1,18 mld złotych. fot. KPRM

Nadchodzące wydarzenia