PFHBiPM wspiera poszkodowanych hodowców

Drodzy Hodowcy!

Mija miesiąc od tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w sierpniu br. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z prawdziwym żalem i ogromną troską obserwuje problemy hodowców poszkodowanych przez huragany, grad i ulewny deszcz, które w sierpniu nawiedziły północne rejony naszego kraju. Zdajemy sobie sprawę, że w wyniku tej katastrofy wielu straciło nie tylko dach nad głową, ale także dorobek całego życia. Zapewniamy, że w tych trudnych chwilach pamiętamy o Was, jesteśmy z Wami całym sercem i w miarę naszych możliwości pragniemy pomóc w tej bardzo trudnej, nierzadko rozpaczliwej sytuacji.

W związku z powyższym zgodnie z decyzją Prezydium Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, podjętą w dniu 16 sierpnia, najbardziej potrzebującym ofiarom nawałnic oferujemy wsparcie finansowe polegające na umorzeniu płatności za usługę oceny wartości użytkowej bydła.

W zależności od skali zniszczeń możecie zostać zwolnieni z opłat obejmujących od 2 do 6 miesięcznych faktur za ocenę wartości użytkowej bydła.

PFHBiPM na cele pomocowe przeznaczyła kwotę blisko pół miliona złotych. Wsparciem zostali objęci hodowcy bydła mlecznego z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz podlaskiego.

Wnioski o umorzenie należności wraz z wykazem poniesionych strat poszkodowani winni składać w oddziale terenowym PFHBiPM właściwym terytorialnie dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego lub przez naszych pracowników współpracujących z poszkodowanymi w terenie.

Zdajemy sobie sprawę, że nic nie powetuje Waszych strat ani nie wynagrodzi tego, co przeżyliście. Jednak mamy nadzieję, że nasza pomoc okaże się skuteczna i chociaż w pewnym stopniu pozwoli Wam wznowić produkcję rolną lub odbudować zniszczone czy uszkodzone domy i budynki inwentarskie.
Prezydium PFHBiPM

Nadchodzące wydarzenia