Dbajmy o cielęta! Zapowiedź numeru 11/2022

Zawsze musimy pamiętać, że na to, w jakiej kondycji zdrowotnej, produkcyjnej i psychicznej znajdują się utrzymywane w gospodarstwach cielęta, wpływ mają przede wszystkim ich hodowcy i praca, którą wkładają w prawidłowy odchów tych zwierząt. Nikomu, kto pracuje przy bydle mlecznym, nie trzeba tłumaczyć, jak ważne są pierwsze miesiące po wycieleniu i jak trzeba być uważnym, by cielęta zdrowo i bezpiecznie weszły w życie stada i wykazywały się zadowalającą produkcją mleka. Zdrowe cielęta to przyszłość każdego gospodarstwa mlecznego.

Właśnie z tego powodu listopadowy Temat Miesiąca poświęciliśmy odchowowi cieląt i najważniejszym kwestiom związanym z tym procesem. Zasięgnęliśmy opinii naukowców, lekarzy weterynarii, doradców żywieniowych, a także hodowców, aby w jak największym stopniu przybliżyć tę problematykę.

Jednym z naszych rozmówców był Grzegorz Kulesza z Rębiszewa-Studzianek, który opowiedział nam, jak w jego gospodarstwie dba się o nowo narodzone krowy. Całość naszej rozmowy znajdziecie Państwo w 11. numerze „Hodowli i Chowu Bydła”, a poniżej krótka zapowiedź w wykonaniu Pana Grzegorza.

Nadchodzące wydarzenia