Ranking buhajów wzbogacony

Wraz z publikacją wyników grudniowej oceny wartości hodowlanej Centrum Genetyczne PFHBiPM uruchomiło nową usługę prezentującą informacje na temat dostępności seksowanego nasienia buhajów.

Tekst: Sebastian Mucha, CGen PFHBiPM

Nowa funkcjonalność została wprowadzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie hodowców oraz dystrybutorów nasienia. Jest to rozwinięcie narzędzia udostępnionego w sierpniu 2018 r. pozwalającego na wyszukiwanie w rankingu tych buhajów, których nasienie jest dostępne na polskim rynku.

Wykorzystanie najlepszych dostępnych rozpłodników jest jedną z najprostszych dróg do podnoszenia poziomu genetycznego zarówno w stadach hodowlanych, jak i produkcyjnych. Odkąd stało się możliwe poznanie genomowych wartości hodowlanych samic, jeszcze bardziej zasadne staje się korzystanie z seksowanego nasienia. Dzięki dostępnej na stronie CGen wyszukiwarce buhajów można teraz łatwo zidentyfikować najlepsze osobniki, których nasienie jest oferowane w wersji sortowanej.

Wraz z wprowadzeniem nowej funkcjonalności strona z rankingiem buhajów została przebudowana. Obecnie po wejściu na nią domyślnie wyświetlany jest ranking zawężony do buhajów, których nasienie jest dostępne. Przy pomocy menu kontekstowego możemy ograniczyć ranking jedynie do buhajów posiadających konwencjonalne lub seksowane nasienie. Natomiast aby wygenerować pełny ranking, zawierający wszystkie buhaje ocenione w danym sezonie (również te, które nie zostały oznaczone jako dostępne na stronie CGen), należy wybrać z menu kontekstowego, zamiast domyślnego ustawienia „Nasienie dostępne”, opcję „Wszystkie buhaje”.

Oprócz wyboru typu nasienia istnieje również możliwość wygenerowania rankingu buhajów zawężonego do konkretnego dostawcy nasienia. Aktualna lista zawiera dwadzieścia dwie firmy sprzedające nasienie buhajów na polskim rynku.

Przebudowie uległa również karta buhaja. Obecnie panel prezentujący dostępność nasienia został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich zawiera firmy oferujące nasienie konwencjonalne, a druga nasienie seksowane danego buhaja. 

Zachęcamy do zapoznania się z nową funkcjonalnością i korzystania z rankingu buhajów dostępnego pod adresem www.cgen.pl/indeksy.

Nadchodzące wydarzenia