50 lat Gminnego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Poniecu

W dniu 2 maja 2023 roku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Gminnego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Poniecu. Uroczystość stała się również doskonałą okazją do ufundowania sztandaru, którego członkowie koła dotąd nie mieli, a o którym od dawna marzyli.

 Martyna Mendza  Marcin Wąż

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. Chrystusa Króla w Poniecu, podczas której poświęcono sztandar. Po symbolicznym wbiciu gwoździ honorowych do drzewca nastąpiła długo oczekiwana chwila. Leszek Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, przekazał sztandar Przemysławowi Jagle, prezesowi Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła. Następnie sztandar został wręczony Romanowi Lipowczykowi, prezesowi ponieckiego koła hodowców, który z dumą zaprezentował go zgromadzonym w kościele gościom. Na awersie sztandaru znalazły się: logo Koła Hodowców i Producentów Bydła w Poniecu oraz daty 1973–2023, symbolizujące rok powstania organizacji oraz rok jubileuszu. Na rewersie natomiast widnieje godło województwa wielkopolskiego, herb gminy Poniec, powiatu gostyńskiego oraz dwa loga: Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła i Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Po zakończeniu nabożeństwa dalsza część uroczystości została przeniesiona do pobliskiej sali Oaza w Kłodzie, gdzie odbyło się oficjalne powitanie licznie przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się: przedstawiciele władz PFHBiPM w osobach prezydentów Leszka Hądzlika i Andrzeja Steckiewicza, dyrektorów i pracowników PFHBiPM; przedstawiciele władz lokalnych oraz firm współpracujących, a przede wszystkim hodowcy z terenu powiatów gostyńskiego, pleszewskiego, kaliskiego, ostrzeszowskiego, ostrowskiego i krotoszyńskiego. Podczas spotkania dokonano podsumowania działalności Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła oraz Gminnego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Poniecu. Jubileusz 50-lecia był również doskonałą okazją do wyróżnienia zasłużonych i aktywnych członków ponieckiego koła. 

Nadchodzące wydarzenia