Bovaer – inhibitor metanu

Dodatek paszowy opracowany przez holenderską korporację DSM przyczynia się do znacznej redukcji gazów cieplarnianych wydzielanych przez przeżuwacze.

Tekst i zdjęcie: Ryszard Lesiakowski, źródło: dsm.com

Bydło dostarcza wartościowego białka w postaci mleka i wołowiny, ale jednocześnie jest podejrzewane o przyspieszenie efektu cieplarnianego. W wyniku trawienia paszy w przedżołądku i żwaczu uwalniany jest metan, który ma 20-krotny większy potencjał ocieplenia klimatu niż dwutlenek węgla. Zatem jak produkować wartościową żywność w zgodzie z klimatem – z pomocą przyszła nauka. Holenderska korporacja DSM z bogatym zapleczem naukowym zajmująca się m.in. odżywianiem człowieka i żywieniem zwierząt opracowała dodatek paszowy Bovaer, który ogranicza wydzielenie metanu przez bydło.

Działanie preparatu było sprawdzane m.in. w Niderlandach na Uniwersytecie i Centrum Badań w Wageningen w podległym mu gospodarstwie doświadczalnym w Leeuwarden na krowach mlecznych. Mlecznice żywiono dawkami pokarmowymi typowymi w różnych regionach Holandii, tj. z różnym działałem kiszonek z traw i kukurydzy. Preparat był podawany krowom w dwóch dawkach, tj. 60 mg/kg suchej masy pasz i 80 mg/kg s.m. pasz. Zależnie od dziennej dawki pokarmowej i ilości inhibitora uzyskano redukcję wydzielania metanu od 27% do 40%. W test zaangażowały się firmy powiązane z holenderskim mleczarstwem, tj. FrieslandCampina, Agrifirm, De Heus Animal Nutrition i ForFarmers.

Korporacja DSM bada i rozwija inhibitor metanu od 10 lat, preparat zgłoszono do rejestracji handlowej pod nazwą Bovaer w różnych regionach geograficznych.

Ograniczenie emisji: wyzwanie dla branży spożywczej

Preparat wzbudził zainteresowanie przemysłu mleczarskiego oraz producentów wołowiny. Nowozelandzki koncern Fonterra zamierza wspólnie korporacją DSM inwestować w rozwój preparatu Bovaer, aby dostosować go do lokalnych warunków, tj. do żywienia krów na pastwisku. – Musimy dokonać przełomu w redukcji emisji pochodzących od krów, a Bovaer może to zapewnić.  Współpraca z DSM stwarza szansę zapewnienia spółdzielni niskoemisyjnej produkcji mleczarskiej  –  czytamy na stronie internetowej Fonterry wypowiedź Richarda Allena, dyrektora w koncernie.

Natomiast portal thecattlesite.com informuje, że dwuletnie badania na dużą skalę na bydle mięsnym w Kanadzie wykazały spadek emisji metanu nawet o 80% po zastosowaniu preparatu Bovaer, bez negatywnego wpływu na parametry zdrowotne, wydajności i jakości tusz. Badaniem objęto ok. 15 tys. sztuk bydła, przeprowadziło je kanadyjskie konsorcjum badawcze składające się z kilku lokalnych firm i instytucji.

Preparat Bovaer jest uznawany  przez Światowy Instytut Zasobów (World Resources Institute) jako jedna z przełomowych technologii, które mogą pomóc wyżywić świat w sposób zrównoważony. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na jakość i cenę żywności, ale także na sposób jej produkowania. Ograniczanie emisyjności stało się częścią budowania przewagi konkurencyjnej na rynku produktów spożywczych. Wielu producentów żywności podejmuje społeczne zobowiązania na rzecz ochrony środowiska, aby w ten sposób zdobyć przychylność konsumentów.

Nadchodzące wydarzenia