Brawo, ministrze!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa realizuje ogólnopolską kampanię informacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości konsumentów na temat oznakowania „Produkt polski”. Jan Krzysztof Ardanowski zaprosił wszystkich do współpracy.

tekst: Radosław Iwański, zdjęcie: MRiRW

– To najlepiej rozumiany patriotyzm gospodarczy – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji prasowej rozpoczynającej ogólnopolską kampanię informacyjną, która ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów na temat oznakowania „Produkt polski”.
– Jesteśmy krajem otwartym. Nie możemy i nie zamierzamy zamykać granic. Chcemy jednak dotrzeć do Polaków, bo to oni podejmują ostateczne decyzje w sprawie zakupów – podkreślił szef resortu.

Minister zachęca firmy do znakowania produktów, a konsumentów – do zakupu właśnie tych oznakowanych znakiem „Produkt polski”. Zwraca uwagę na sieć wzajemnych powiązań pomiędzy naszymi codziennymi decyzjami zakupowymi a rozwojem kraju, lokalnym budżetem, zyskami krajowych firm, wpływem na ochronę środowiska
i m.in. na czas transportu spożywanej żywności.

Używanie logo jest darmowe, ale obwarowane przepisami. Szczegółowe kryteria, określone w przepisach, wskazują, że: produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski”, jeżeli produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, oraz dojenie, w przypadku krów, owiec i kóz, odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odnośnie do mięsa wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (np. mleko) mogą być oznaczone, jeżeli zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium naszego kraju.

Znak graficzny „Produkt polski” został określony przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r., poz. 2148, z późn. zm.). Znakowanie tą informacją nie wymaga żadnej rejestracji. Logo można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkt-polski), na której znajdują się również wszystkie niezbędne informacje i regulacje prawne dotyczące znaku.

Aktualnie na stronie www.polskasmakuje.pl, promującej tę kampanię, znajduje się ok. 6,5 tys. produktów, w tym blisko 1,3 tys. posiada oznaczenie „Produkt polski”. W zakładce „Nabiał” jest wpisanych blisko 850 produktów. Znakiem „Produkt polski” oznaczonych zostało ponad 40 z nich – są to sery i twarogi pochodzące z indywidualnych gospodarstw rolnych. Na liście można także znaleźć spółdzielnie i zakłady mleczarskie, choć tych jest nadal niewiele. Widzimy tam trzy podmioty: Zakład Mleczarski sp. z o.o. w Płońsku zs. w Skarżynie, OSM Bychawa i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Głubczyce. 

Nadchodzące wydarzenia