Obrót mlekiem pod lupą UOKiK i KOWR

Głośna sprawa sprzed blisko pół roku w końcu znajdzie swój finał.

Tekst: Radosław Iwański, zdjęcie: Pixabay

We wrześniu ub.r. media obiegła informacja o kontroli, jaką przeprowadza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakładach przetwarzających mleko. Głośno zrobiło się także z tego powodu, że UOKiK zażądał od 15 największych w Polsce mleczarń wszystkich umów, jakie zawarły ze swoimi dostawcami na skup mleka. Potem Urząd miał spuścić nieco z tonu, pod presją lobby mleczarskiego, i poddać kontroli nie wszystkie umowy, a jedynie wzory standardowych umów, jakie zakłady zawierają z producentami mleka.

Powyższe działania Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął na podstawie ustawy, która dopiero co zaczęła obowiązywać, a na którą branża mleczarska czekała całe lata, czyli na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Oczekiwania co do tej ustawy były oczywiste, bo branża od lat borykała się z dominującą rolą sieci handlowych w stosunku do mleczarń. Ile to razy słyszeliśmy o specjalnych opłatach półkowych czy też o wymuszaniu dostaw nabiału do sklepów wielkopowierzchniowych po obniżonych cenach, pod presją zerwania kontraktów. Wszystkie złe praktyki, głęboko nieetyczne, miały zniknąć z tego biznesu, a panaceum na choroby w nim panujące miało być przyjęte przez nasz parlament wspomniane prawo. UOKiK zresztą wziął się także za sieci handlowe, prowadząc jedno duże branżowe postępowanie, które dotyczyło relacji biznesowych pomiędzy hodowcami bydła i producentami mleka a zakładami przetwarzającymi mleko, oraz pomiędzy tymi zakładami a sieciami handlowymi, kontrolowanymi głównie przez kapitał zagraniczny.

Od września ub.r. niewiele wiadomo, co słychać w tej sprawie. Nie wiemy, czy zakończyły się już kontrole Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i czym się zakończyły. Czy Urząd podał do publicznej wiadomości ich wyniki?

Po zadaniu sobie tych pytań postanowiliśmy odświeżyć sprawę i poinformować o jej postępie nie tylko hodowców bydła mlecznego, ale także całą branżę. Tłumaczymy także aspekty prawne. UOKiK nie ma nic do ukrycia i z chęcią wyjaśnił wszelkie wątpliwości. Zresztą jest to Urząd otwarty dla wszystkich. Każdy pojedynczy hodowca czy też przedsiębiorca może zgłosić sygnały o zauważonych na rynku nieprawidłowościach pisemnie, na adres e-mail Urzędu. Urzędnicy gwarantują anonimowość.

W celu uzyskania informacji na temat ustawy o przewadze kontraktowej można skorzystać ze strony internetowej www.przewagakontraktowa.uokik.gov.pl.
Ewentualne sygnały o zauważonych na rynku nieprawidłowościach można zgłaszać mailowo pod adresem przewaga@uokik.gov.pl

Nadchodzące wydarzenia