„Delikatesik” ze Stradun

Gospodarstwo państwa Marty i Adama Pietruszyńskich w Stradunach otrzymało na dziesięciolecie wspaniały prezent – następna krowa została oceniona jako excellent.

 

Tekst: Mieczysław Kopiczko

 

Właściwie nie otrzymało, ale w pełni zasłużyło na to wyróżnienie. W gospodarstwie przez dziesięć lat dwie krowy uzyskiwały ocenę doskonałą, 94 sztuki zostały wpisane do części Elita w księdze głównej, wybrano 48 matek buhajów, córki wielu samców używanych do krycia naturalnego były laureatkami wystaw, a córki zakupionego do spółki inseminacyjnej Torkana (nr PL005322748555) zdobyły tytuły superczempiona i czempiona na regionalnej wystawie w Szepietowie.

Rama ciała – 91
Siła mleczności – 90
Nogi i racice – 91
Wymię – 88

Jedną z nich jest Marta o numerze rejestracyjnym PL005322748555. Urodziła się 04.10.2014 roku. Matką jej jest krowa zakupiona w Holandii jako jałówka. Marta została oceniona w 2017 roku jako pierwiastka na 85 pkt (rama ciała – 87, siła mleczności – 85, nogi i racice – 82, wymię – 85). Na wystawie regionalnej w Szepietowie zdobyła tytuł czempiona w kategorii pierwiastek starszych. W 2018, w czasie warsztatów sędziowskich, otrzymała ocenę doskonałą 90 pkt, na co złożyły się oceny za: ramę ciała – 91 pkt, siłę mleczności – 90 pkt, nogi i racice – 91 pkt i wymię – 88 pkt. Krowa, o szczególnym charakterze mlecznym i fantastycznej lokomocji, zapewne otrzymałaby także ocenę doskonałą za wymię, gdyby było zawieszone minimalnie wyżej z tyłu i mocniejsze zawieszenie przednie. To zapewne zadecydowało, że na X Ogólnopolskiej Wystawie Bydła w Szepietowie uplasowała się tuż za podium w kategorii krów w II laktacji.

Dlaczego „Delikatesik”? Słowo już weszło do słownika młodzieży związanej z Podlaską Szkołą Młodych Hodowców. Określa zwierzęta o wybitnym charakterze mlecznym, delikatnej budowie i, ogólnie mówiąc, piękne. Podczas jednych z licznie organizowanych w straduńskim gospodarstwie warsztatów usłyszano pieszczotliwie wypowiedziane przez głównego hodowcę Macieja Kurowskiego określenie: „szczególnie delikatnie zbudowana jałóweczka”. Zwierzę zdobyło tytuł czempiona na X OWB w Szepietowie, a słowo zostało. Oby było powtarzane jak najczęściej. 

Nadchodzące wydarzenia