FrieslandCampina podnosi gwarantowaną cenę mleka w październiku’21

Holenderska spółdzielnia mleczarska FrieslandCampina  poinformowała w końcu września  br., że gwarantowana cena na dostawy surowca konwencjonalnego październiku br. wyniesie 39,50 euro za 100 kg mleka (177,75 zł/100 kg).

Tekst: Ryszard Lesiakowski, zdjęcie: FrieslandCampina

 Cena gwarantowana FrieslandCmapina w październiku br. będzie o 1,5 euro wyższa niż we wrześniu (38,00 euro/100 kg). Według przetwórcy wyższa cena surowca jest efektem gwałtownego wzrostu cen podstawowych składników mleka. Ponadto uwzględniono pozytywną korektę w wysokości 0,50 euro z powodu wyższych cen referencyjnych mleka w ostatnich miesiącach. Oferowana rolnikom cena gwarantowana  jest najwyższa od czterech lat. Jedynie jesienią 2017 r. była ona wyższa i wynosiła  41,75 euro/100 kg mleka.

Gwarantowana cena mleka FrieslandCampina jest odzwierciedleniem sytuacji na rynku konwencjonalnego  mleka surowego, dotyczy 100 kg mleka zawierającego 3,57% białka, 4,42% tłuszczu i 4,53% laktozy. Na podstawie opublikowanej ceny gwarantowanej obliczana jest wartość 100 kg białka, tłuszczu i laktozy. Stosunek ceny między białkiem, tłuszczem i laktozą wynosi 10 : 5 : 1. W październiku  br. wartość 100 kg białka osiągnie wartość 663,72 euro, wartość 100 kg tłuszczu wyniesie 316,86 euro, a laktozy – 63,37 euro za 100 kg.

Średnia gwarantowana cena FrieslandCampina mleka konwencjonalnego w 2021 roku, uwzględniająca miesiąc październik wynosi 36,88 euro/100 kg (tj. ok. 165,96 zł/100 kg).

Lepsza cena za mleko ekologiczne

Członkowie spółdzielni, którzy dostarczają mleko ekologiczne, otrzymują inną cenę gwarantowaną. Odpowiada ona średnim rocznym cenom najwyższej jakości mleka ekologicznego w krajach północno-zachodniej Europy. Gwarantowana cena mleka ekologicznego (o takim samym składzie, jak surowiec konwencjonalny) w październiku br. wzrośnie o 0,25 euro/100 kg i wyniesie 50,50 euro/100 kg (tj. 227,25 zł/100 kg). FrieslandCampina podwyżkę uzasadnia dobrym popytem na nabiał ekologiczny. Gwarantowana cena 50,50 euro/100 kg mleka ekologicznego oferowana rolnikom w miesiącu październiku br. jest najwyższa od siedmiu lat.

W październiku br. wartość białka z mleka ekologicznego wyniesie 810,20 euro/100 kg, tłuszczu – 405,10 euro, a laktozy 81,02 euro za 100 kilogramów. Średnia gwarantowana cena mleka ekologicznego FrieslandCampina w bieżącym roku łącznie z październikiem osiągnie poziom 48,78 euro/100 kg (tj. ok. 219,51 zł/100 kg).

Nadchodzące wydarzenia