FrieslandCampina: rekordowa zapłata za mleko

Holenderska spółdzielnia mleczarska FrieslandCampina  poinformowała wczoraj, że gwarantowana cena na dostawy surowca konwencjonalnego w marcu  br. wyniesie 46,5 euro za 100 kg mleka (tj. 211,57 zł/100 kg, przy kursie 4,55 zł za euro).

Tekst: Ryszard Lesiakowski, zdjęcie: FrieslandCampina

Cena gwarantowana FrieslandCampina za 100 kg mleka konwencjonalnego w marcu 2022 r. jest o 1,5 euro wyższa w porównaniu z zapłatą w lutym br. (45,00 euro/100 kg).

 Zdaniem przetwórcy, wzrost ten opiera się między innymi na oczekiwaniu, że referencyjne ceny mleka wzrosną, ponieważ światowy popyt na przetwory mleczne utrzymuje się na wysokim poziomie, a podaż mleka jest niewystarczająca. Taka sytuacja trwa już od kilku miesięcy i oznacza, że ​​różnica w cenie tego surowca w stosunku do marca 2021 roku wynosi nieco ponad 11 euro za 100 kg mleka. Jednocześnie oferowana zapłata za mleko konwencjonalne jest najwyższa od 2015 roku!

Gwarantowana cena mleka FrieslandCampina jest odzwierciedleniem sytuacji na rynku konwencjonalnego mleka surowego, dotyczy 100 kg mleka zawierającego 3,57% białka oraz 4,42% tłuszczu i 4,53% laktozy. Na podstawie opublikowanej ceny gwarantowanej obliczana jest wartość 100 kg: białka, tłuszczu i laktozy. Stosunek ceny między białkiem, tłuszczem i laktozą wynosi 10 : 5 : 1. W marcu br. 100 kg białka uzyskuje wartość 746,03 euro (ok. 3394 zł), 100 kg tłuszczu – 373,01 euro (ok. 16496 zł) , a laktozy 74,6 euro/100 kg (339,4 zł/100 kg).

Wzrost ceny skupu mleka ekologicznego

Członkowie spółdzielni, którzy dostarczają mleko ekologiczne, otrzymują inną, wyższą cenę gwarantowaną. Odpowiada ona średnim rocznym cenom najwyższej jakości mleka ekologicznego w krajach północno-zachodniej Europy. Gwarantowana cena mleka ekologicznego (o takim samym składzie, jak surowiec konwencjonalny) w marcu br. wyniesie 54,25 euro za 100 kg (ok. 246,84 zł/100 kg) i jest o 2,25 euro wyższa w porównaniu z lutym 2022 r. (tj. 52 euro/100 kg surowca). Średnia gwarantowana cena mleka ekologicznego FrieslandCampina w bieżącym roku łącznie z marcem osiągnie wartość 52,67 euro/100 kg (ok. 239,65 zł/kg) i jest najwyższa od 2015 r. W marcu br. wartość białka z mleka ekologicznego wyniesie 870,37 euro/100 kg, tłuszczu – 435,18 euro, a laktozy 87,07 euro za 100 kilogramów. Przetwórca oczekuje, że ceny surowca ekologicznego w gospodarstwach referencyjnych jeszcze wzrosną.

Zbliżające się wydarzenia