Obradowała Rada Hodowlana

W dniach 17–18 stycznia bieżącego roku w Poznaniu odbyło się posiedzenie Rady Hodowlanej Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W związku z niedawno podpisanym porozumieniem między PFHBiPM a IZ PIB, które dotyczy prowadzenia wspólnej oceny wartości hodowlanej, posiedzenie Rady zaplanowano w Centrum Genetycznym Polskiej Federacji. W spotkaniu udział wzięli prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik i dyrektor PFHBiPM Stanisław Kautz.

tekst: Agnieszka Nowosielska

Posiedzenie rozpoczęto od przedstawienia głównych założeń porozumienia w sprawie oceny wartości hodowlanej realizowanej przez zespół CGen-IZPIB oraz stanu realizacji prac nad projektem. W ramach realizacji porozumienia zostały powołane dwie grupy specjalistów złożone z przedstawicieli CGen i IZ PIB: grupa naukowa i grupa rutynowa. Grupa rutynowa pod kierunkiem Centrum Genetycznego ma realizować rutynowe obliczenia i publikację wyników oceny wartości hodowlanej, natomiast grupa naukowa pod kierunkiem IZ PIB ma opracowywać ocenę wartości hodowlanej dla nowych cech i przekazywać do rutynowych obliczeń do CGen. Aktualnie trwają intensywne prace nad realizacją projektu, aby jak najszybciej wdrożyć nowe procedury publikacji wyników. Członkowie Rady Hodowlanej złożyli wyrazy uznania dla prezydenta Leszka Hądzlika, któremu po kilkunastu latach starań, dzięki jego ogromnej determinacji udało się doprowadzić do podpisania porozumienia, a przedstawiony zakres już podjętych prac i harmonogram działań potwierdziły, że jego realizacja jest faktem.

Rada Hodowlana miała okazję zapoznać się z działalnością Centrum Genetycznego oraz poznać zespół specjalistów realizujących różnego rodzaju projekty dostarczające hodowcom narzędzi do zarządzania genetycznego stadem. Członkowie Rady Hodowlanej życzyli dyrektorowi CGen Sebastianowi Musze powodzenia w realizacji wszystkich przedsięwzięć, a zwłaszcza w realizacji projektu optymalizacji oceny wartości hodowlanej dla bydła ras mlecznych.

Kolejny temat dotyczył publikacji rankingów top dla rasy simentalskiej. Rankingi mają być publikowane na stronie internetowej CGen www.cgen.pl/indeksy w podobnym układzie, jak aktualnie dla rasy PHF. Publikowany będzie ranking buhajów i najlepszych krów uszeregowanych według indeksu PFSM. Dla buhajów będzie również oznaczana dostępność ich nasienia. Członkowie Rady Hodowlanej jednogłośnie zaakceptowali publikację rankingów.

W dniach 2–3 lipca bieżącego roku w Minikowie planowana jest XI Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego. Radę Hodowlaną poproszono o rekomendację sędziego głównego tej wystawy. Zaproponowano również skład Komisji Regulaminowej WRE: przedstawiciel związku hodowców, osoba z uprawnieniami sędziowskimi przyznanymi przez PFHBiPM oraz lekarz weterynarii. Rada Hodowlana zaakceptowała proponowany skład.

Kolejny punkt programu dotyczył realizacji projektu „A2A2, nowa droga produktów mlecznych – zastosowanie selekcji genomowej w produkcji żywności o obniżonej alergenności” współfinansowanego przez FPM. Przedstawiono główne jego cele, drogę ich realizacji oraz podjęte działania. Rada Hodowlana wyraziła opinię, że podjęte przez Polską Federację działania są słuszne.

W wolnych głosach i wnioskach przedstawiono pismo, które wpłynęło do PFHBiPM od Małopolskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, z prośbą o okresowe przywrócenie poprzedniej regulacji 300 dni na wprowadzenie zabiegów inseminacyjnych. Po przedstawieniu wszystkich skutków takiego działania Rada Hodowlana przychyliła się do prośby i ustalono, że blokada na wprowadzanie zaległych zabiegów będzie zdjęta w okresie od 20 stycznia do 28 lutego bieżącego roku. W tym czasie będzie możliwe zarejestrowanie w systemie teleinformatycznym Symlek zabiegów wykonanych po 1 września 2020 roku. Taka możliwość będzie udostępniona wszystkim podmiotom rejestrującym zabiegi inseminacyjne w całej Polsce. Członkowie Rady Hodowlanej dobitnie podkreślili, że zdjęcie blokady jest wyjątkiem, który już nie powinien się powtórzyć. Od marca nieodwracalnie powinny powrócić ograniczenia do 180 dni na wprowadzenie zabiegów inseminacyjnych.

Posiedzenie Rady Hodowlanej było bardzo merytoryczne i zaowocowało różnego rodzaju wnioskami, które powinny być przedmiotem dyskusji na kolejnych posiedzeniach Rady.  

Nadchodzące wydarzenia