GMO a bez GMO

Na przestrzeni ostatnich kilku lat świadomość społeczeństwa na temat żywności modyfikowanej genetycznie oraz jej wpływu na zdrowie człowieka zdecydowanie wzrosła.

Tekst: Polska Izba Mleka

Coraz większa część konsumentów, dokonując zakupy żywności zwraca uwagę na jej skład, który określony jest na etykiecie. Niezwykle ważne jest zatem odpowiednie znakowanie produktów, w taki sposób, by konsument był w stanie szybko odróżnić wyroby wolne od modyfikacji genetycznych od pozostałych.

Żywnością GM, czyli żywnością modyfikowaną genetycznie, określane są takie produkty spożywcze pochodzenia odzwierzęcego lub roślinnego, których kod genetyczny został zmieniony wskutek działań metod inżynierii genetycznej.

Modyfikacje genetyczne organizmów i produkty żywnościowe zawierające GMO lub od niego wolne, a także ich oznaczanie i identyfikacja to wciąż aktualne kwestie dyskusyjne. Spory z nimi związane  powstają w wielu środowiskach. Najbardziej zagorzałe toczą się wśród handlowców, pracowników służby zdrowia oraz osób odpowiedzialnych za regulacje prawne i ustawodawstwo  związane z GMO. Ten kontrowersyjny temat wzbudza obawy głównie ze względu na brak precyzyjnych danych jednoznacznie świadczących o korzyściach lub szkodach, jakie wiążą się z organizmami transgenicznymi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ogółu społeczeństwa, Polska Izba Mleka podjęła działania i opracowała System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności „Bez GMO”, zwany w skrócie Standardem PIM „Bez GMO”, który uwzględnia cały zakres wymagań dla wielu różnych elementów łańcucha żywnościowego i paszowego. 

Standard PIM „Bez GMO” zgodny jest z ustawą o oznakowaniu produktów roślinnych i zwierzęcych wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów z dnia 13 czerwca 2019 r., w której wyróżniono dwa symbole umożliwiające oznaczanie żywności wolnej od genetycznie modyfikowanych  organizmów. Niewłaściwa metoda oznakowania produktu lub niewłaściwe zastosowanie symboli wskazujących określone produkty jako wolne od GMO według prawodawstwa polskiego skutkuje nałożeniem kary na producenta, zgodnie z regulacją prawną w myśl nowelizacji wspomnianej ustawy z 1 lipca 2020 roku do ustawy o znakowaniu produktów.

Kampania „Wolne od GMO” sfinansowana jest z Funduszu Promocji Mleka i realizowana przez Polską Izbę Mleka.

Nadchodzące wydarzenia