Interesujące buhaje

Buhaja Braveness odmiany HO, który jest „jedynką” na liście najlepszych buhajów w Polsce po ostatniej wycenie wartości hodowlanej, już prezentowaliśmy na naszych łamach. Teraz na tapetę bierzemy kolejne samce, które zostały ocenione przez Interbull lub były zgłoszone do oceny w ramach wymiany z EuroGenomics. Naszą uwagę kierujemy na samce o imionach: Barkeeper (pozycja nr 2.), Hotshot (3.), Keith (4.) i Cyrano. O tym ostatnim, mimo że urodził się w grudniu 2015 r., jest ciągle głośno.

Barkeeper / PF 152 | DE0122212334
Battlecry x Galaxy x Beacon
Intergen sp. z o.o.

Produkcja: 139
Pokrój: 127
Płodność: 113
Komórki somatyczne: 120
Długowieczność: 128

Buhaj urodził się 3 maja 2016 r. Na liście buhajów uszeregowanych wg indeksu PF po ostatniej wycenie zajmuje drugie miejsce, zaraz po Bravenessie. W jego linii matecznej znajdujemy takich samców jak Battlecry, Galaxy i Beacon. Wartość Barkeepera została wyceniona na 152 jednostki naszego indeksu PF. W Niemczech, bo to jest buhaj niemiecki, został wyceniony wg indeksu RZG na 159 punktów i na tamtejszej liście najwyżej ocenionych buhajów zajmuje 8. pozycję.

Inbred: 6,31
Oczekiwany inbred potomstwa: 3,70

Hotshot / PF 151 | CA12380002
Hotshot US 72190820 x Halogen x O-Style
SHiUZ Bydgoszcz sp. z o.o.

Produkcja: 131
Pokrój: 124
Płodność: 133
Komórki somatyczne: 127
Długowieczność: 125

Hotshot urodził się 18 października 2015 r. i jest już dobrze znany naszym i europejskim hodowcom. Ten Kanadyjczyk nazywał się pierwotnie Progenesis Flame Hotshot 182 i był znany właśnie pod tym imieniem, następnie przyjął imię Hotshot. We Francji (ISU 211) plasuje się na 16. pozycji, a np. w Czechach – na 33. U nas jest 3. Buhaj ma zarejestrowanych w systemie Symlek 19 synów, ale żaden z nich nie doczekał się wyceny swojej wartości hodowlanej.

Inbred: 6,34
Oczekiwany inbred potomstwa: 3,77

Keith / PF 151 | DE0359556232
Kerrigan x Balisto x Gold Chip
Intergen sp. z o.o.
Produkcja: 136
Pokrój: 130
Płodność: 106
Komórki somatyczne: 125
Długowieczność: 132

Keith przyszedł na świat 4 stycznia 2017 r. Kerrigan, Balisto i Gold Chip to jego przodkowie – samce występujące w jego drzewie genealogicznym. Dystrybutorem jego nasienia w Polsce, podobnie jak w przypadku buhaja o imieniu Barkeeper, jest spółka Intergen. Keith w niemieckim rankingu zajmuje 10. pozycję, z wartością hodowlaną wyliczaną według niemieckiego indeksu RZG. Wartość indeksu tego buhaja wynosi 159, tyle samo co drugiego na polskiej liście Barkeepera.

Inbred: 6,71
Oczekiwany inbred potomstwa: 3,64

Cyrano / PF 147 | DE0666847135
Cinema x Shotglass
Andrzej Syczewski

Produkcja: 137
Pokrój: 123
Płodność: 123
Komórki somatyczne: 112
Długowieczność: 115

Buhaj Cyrano (ur. 13.12.2015) jest ojcem buhajów w Polsce i w Niemczech, ciągle notowany w wycenie krajowej – PF 147 (obecnie 40. pozycja). W ubiegłym roku dwukrotnie nr 1. w Polsce. Jest po produkcyjnym buhaju o imieniu Cinema, od którego przejął produkcję mleka (podindeks produkcyjny 137) o dobrej zawartości tłuszczu i białka. Matka, SPH Galerie po Shotglassie, uzyskała wycenę pokrojową 86 punktów. Cyrano jest buhajem płodnym (podindeks płodności 123) i przekazuje na potomstwo dobry fundament i dobre wymię, przydatne do doju robotem (RZRobot 127 – wg niemieckiej oceny), świetną zdrowotność (RZFit 136). Buhajek z PF 147, po Cyrano, wyhodowany w HR Danko sp. z o.o., został zakupiony do stacji unasieniania WCHiRZ w Tulcach, jałówka u pana Stanisława Żochowskiego, oczywiście też po Cyrano, uzyskała PF 146, a buhajek u Ryszarda Bobera – PF 144. Cyrano ma wpisanych do Symleku 155 synów.

Inbred: 10,41
Oczekiwany inbred potomstwa: 3,79

Tekst: Radosław Iwański; zdjęcia: SHiUZ, Intergen sp. z o.o., Andrzej Syczewski

Nadchodzące wydarzenia