Liderzy powiatu krotoszyńskiego

W maju br. do Świnkowa zjechali najlepsi hodowcy bydła mlecznego w powiecie krotoszyńskim na podsumowanie prac hodowlanych prowadzonych w 2017 roku. Gala wręczania wyróżnień organizowana przez Regionalne Koło Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie stała się coroczną tradycją.

TEKST I ZDJĘCIE: RYSZARD LESIAKOWSKI

Od kilku lat spotykamy się, aby podsumować osiągnięcia naszych hodowców bydła w dziedzinie hodowli i produkcji mleka. Jesteśmy dumni, że hodowcy z powiatu krotoszyńskiego od lat plasują się w czołówce krajowej pod względem uzyskiwanej mleczności krów – powiedział prezes Regionalnego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie Tadeusz Dymarski, otwierając uroczystość nagradzania najlepszych hodowców. Trzeba przyznać, że ta impreza jest doniosłym wydarzeniem w powiecie krotoszyńskim, o czym świadczy obecność na niej przedstawicieli powiatowych i gminnych władz samorządowych oraz regionalnych instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, w tym m.in.: Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie, Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Banku Spółdzielczego w Krotoszynie oraz lokalnych rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Odświętny charakter imprezie nadała także obecność prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszka Hądzlika oraz prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Przemysława Jagły i jego zastępcy Mikołaja Czarneckiego. Uzyskane wyniki produkcyjne hodowców z powiatu krotoszyńskiego przedstawił zastępca dyrektora biura Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Paweł Reszel. Z przedstawionych danych wynika, że średnia wydajność krów pod oceną użytkowości mlecznej w tym powiecie w 2017 roku wyniosła 8656 kg i była większa o 355 kg niż w 2016 roku. Wzrostowi wydajności mlecznej w tym czasie towarzyszyło skrócenie okresu międzywycieleniowego (OMC) o 4 dni, do poziomu 430 dni. Dowodzi to, że hodowcy coraz większą uwagę przywiązują do poprawy zarządzania w swoich stadach bydła mlecznego.

Puchary dla najlepszych
W tym roku liderzy pod względem uzyskanej średniej wydajności mlecznej w stadach w 2017 roku zostali wyróżnieni w dwóch rankingach:
• według kg udojonego mleka, z uwzględnieniem wielkości stad (tabela 1);
• według kg udojonego mleka w poszczególnych gminach powiatu krotoszyńskiego (tabela 2).

Liderem w obu rankingach jest Maciej Pohl, którego każda z utrzymywanych 115 krów wyprodukowała w 2017 roku średnio 13 411 kg mleka. Trzeba podkreślić, że liderzy w rankingu według wielkości stad rozpoczynali rywalizację od 10 529 kg mleka, a najniższa wydajność w poszczególnych gminach powiatu krotoszyńskiego wyniosła 9161 kg. W klasyfikacji według wielkości stada najlepsi hodowcy otrzymali okolicznościowe statuetki i dyplomy z rąk starosty Krotoszyńskiego Stanisława Szczotki i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tego starostwa Zbigniewa Barańskiego. Wyróżnienia za osiągnięcia produkcyjne w rankingu gmin wręczali prezydent PFHBiPM i dyrektor biura Wielkopolskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka Mariusz Chrobot oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek, zastępca burmistrza Koźmina Wielkopolskiego Jarosław Ratajczak, sekretarz gminy Kobylin Mirosław Sikora, burmistrz Zdun Tomasz Chudy, wójt gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski i burmistrz Sulmierzyc Dariusz Dębicki. Jednocześnie laureatom rankingu według gmin przedstawiciele firm Josera, Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt oraz Polskiej Federacji Sp. z o.o. wręczyli nagrody.

Na majowej uroczystości w Świnkowie przyznano także dwa wyróżnienia specjalne, dla:
• Sławomira Adamskiego, który otrzymał z rąk Przemysława Jagły i Mikołaja Czarneckiego Puchar Prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła za wprowadzanie innowacyjności w produkcji mleka i wysokie wyniki produkcyjne;
• Andrzeja Paluszkiewicza, któremu Tadeusz Dymarski i Zenon Czubak wręczyli Puchar Prezesa Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie za osiągnięcie bardzo niskiego okresu międzywycieleniowego i uzyskanie wysokich wyników produkcyjnych.
Gala wręczania wyróżnień hodowcom powiatu krotoszyńskiego za osiągnięcia hodowlane w 2017 roku była także okazją do przyznania Złotych Honorowych Odznak PFHBiPM członkom Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie. Odznaczono następujące osoby: Marię Snela, Andrzeja Hoffmanna, Andrzeja Adamczaka i Jana Kaczmarka.

Nieprzewidywalny rynek mleka
Przedstawione wyniki produkcyjne, uzyskane przez hodowców powiatu krotoszyńskiego w 2017 roku, wskazują, że produkcja mleka nabrała profesjonalnego charakteru. – Do uzyskania tak wspaniałych wyników nie wystarczy tylko codzienna ciężka praca, musi być też odpowiednia wiedza, którą hodowcy zdobywają, korzystając z fachowej prasy, uczestnicząc w licznych sympozjach oraz szkoleniach organizowanych przez Rejonowe Koło Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie. Na ten sukces pracowali nie tylko hodowcy, pomocą służyli także pracownicy PFHBiPM Regionu Oceny Poznań, swój wkład wniosły liczne firmy pracujące na rzecz hodowli bydła mlecznego i rolnictwa – powiedział Tadeusz Dymarski. Leszek Hądzlik podkreślił, że o wynikach ekonomicznych produkcji mleka nie decydują wyłącznie hodowcy bydła, zaznaczył, że rynek mleka jest nieprzewidywalny. Zagrożeniem dla stabilnych cen tego surowca jest m.in. wprowadzanie na rynek odtłuszczonego mleka w proszku, zmagazynowanego w dużych ilościach w ramach unijnej interwencji. Zdaniem prezydenta PFHBiPM rozwiązaniem może być przeznaczenie tej nadwyżki na pomoc żywnościową i cele paszowe. Jednocześnie Leszek Hądzlik nadmienił, że Polska Federacja wspiera hodowców bydła mlecznego w uzyskiwaniu zadowalających wyników ekonomicznych w produkcji białego surowca, wdrażając do praktyki nowoczesne narzędzia do zarządzania stadem. Poinformował, że obecnie prowadzone są intensywne prace nad opracowaniem indeksu ekonomicznego.

Nadchodzące wydarzenia