Liderzy powiatu krotoszyńskiego

W maju br. do Świnkowa zjechali najlepsi hodowcy bydła mlecznego w powiecie krotoszyńskim na podsumowanie prac hodowlanych prowadzonych w 2017 roku. Gala wręczania wyróżnień organizowana przez Regionalne Koło Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie stała się coroczną tradycją.

TEKST I ZDJĘCIE: RYSZARD LESIAKOWSKI

Od kilku lat spotykamy się, aby podsumować osiągnięcia naszych hodowców bydła w dziedzinie hodowli i produkcji mleka. Jesteśmy dumni, że hodowcy z powiatu krotoszyńskiego od lat plasują się w czołówce krajowej pod względem uzyskiwanej mleczności krów – powiedział prezes Regionalnego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie Tadeusz Dymarski, otwierając uroczystość nagradzania najlepszych hodowców. Trzeba przyznać, że ta impreza jest doniosłym wydarzeniem w powiecie krotoszyńskim, o czym świadczy obecność na niej przedstawicieli powiatowych i gminnych władz samorządowych oraz regionalnych instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, w tym m.in.: Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie, Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Banku Spółdzielczego w Krotoszynie oraz lokalnych rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Odświętny charakter imprezie nadała także obecność prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszka Hądzlika oraz prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Przemysława Jagły i jego zastępcy Mikołaja Czarneckiego. Uzyskane wyniki produkcyjne hodowców z powiatu krotoszyńskiego przedstawił zastępca dyrektora biura Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Paweł Reszel. Z przedstawionych danych wynika, że średnia wydajność krów pod oceną użytkowości mlecznej w tym powiecie w 2017 roku wyniosła 8656 kg i była większa o 355 kg niż w 2016 roku. Wzrostowi wydajności mlecznej w tym czasie towarzyszyło skrócenie okresu międzywycieleniowego (OMC) o 4 dni, do poziomu 430 dni. Dowodzi to, że hodowcy coraz większą uwagę przywiązują do poprawy zarządzania w swoich stadach bydła mlecznego.

Puchary dla najlepszych
W tym roku liderzy pod względem uzyskanej średniej wydajności mlecznej w stadach w 2017 roku zostali wyróżnieni w dwóch rankingach:
• według kg udojonego mleka, z uwzględnieniem wielkości stad (tabela 1);
• według kg udojonego mleka w poszczególnych gminach powiatu krotoszyńskiego (tabela 2).

Liderem w obu rankingach jest Maciej Pohl, którego każda z utrzymywanych 115 krów wyprodukowała w 2017 roku średnio 13 411 kg mleka. Trzeba podkreślić, że liderzy w rankingu według wielkości stad rozpoczynali rywalizację od 10 529 kg mleka, a najniższa wydajność w poszczególnych gminach powiatu krotoszyńskiego wyniosła 9161 kg. W klasyfikacji według wielkości stada najlepsi hodowcy otrzymali okolicznościowe statuetki i dyplomy z rąk starosty Krotoszyńskiego Stanisława Szczotki i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tego starostwa Zbigniewa Barańskiego. Wyróżnienia za osiągnięcia produkcyjne w rankingu gmin wręczali prezydent PFHBiPM i dyrektor biura Wielkopolskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka Mariusz Chrobot oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek, zastępca burmistrza Koźmina Wielkopolskiego Jarosław Ratajczak, sekretarz gminy Kobylin Mirosław Sikora, burmistrz Zdun Tomasz Chudy, wójt gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski i burmistrz Sulmierzyc Dariusz Dębicki. Jednocześnie laureatom rankingu według gmin przedstawiciele firm Josera, Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt oraz Polskiej Federacji Sp. z o.o. wręczyli nagrody.

Na majowej uroczystości w Świnkowie przyznano także dwa wyróżnienia specjalne, dla:
• Sławomira Adamskiego, który otrzymał z rąk Przemysława Jagły i Mikołaja Czarneckiego Puchar Prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła za wprowadzanie innowacyjności w produkcji mleka i wysokie wyniki produkcyjne;
• Andrzeja Paluszkiewicza, któremu Tadeusz Dymarski i Zenon Czubak wręczyli Puchar Prezesa Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie za osiągnięcie bardzo niskiego okresu międzywycieleniowego i uzyskanie wysokich wyników produkcyjnych.
Gala wręczania wyróżnień hodowcom powiatu krotoszyńskiego za osiągnięcia hodowlane w 2017 roku była także okazją do przyznania Złotych Honorowych Odznak PFHBiPM członkom Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie. Odznaczono następujące osoby: Marię Snela, Andrzeja Hoffmanna, Andrzeja Adamczaka i Jana Kaczmarka.

Nieprzewidywalny rynek mleka
Przedstawione wyniki produkcyjne, uzyskane przez hodowców powiatu krotoszyńskiego w 2017 roku, wskazują, że produkcja mleka nabrała profesjonalnego charakteru. – Do uzyskania tak wspaniałych wyników nie wystarczy tylko codzienna ciężka praca, musi być też odpowiednia wiedza, którą hodowcy zdobywają, korzystając z fachowej prasy, uczestnicząc w licznych sympozjach oraz szkoleniach organizowanych przez Rejonowe Koło Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie. Na ten sukces pracowali nie tylko hodowcy, pomocą służyli także pracownicy PFHBiPM Regionu Oceny Poznań, swój wkład wniosły liczne firmy pracujące na rzecz hodowli bydła mlecznego i rolnictwa – powiedział Tadeusz Dymarski. Leszek Hądzlik podkreślił, że o wynikach ekonomicznych produkcji mleka nie decydują wyłącznie hodowcy bydła, zaznaczył, że rynek mleka jest nieprzewidywalny. Zagrożeniem dla stabilnych cen tego surowca jest m.in. wprowadzanie na rynek odtłuszczonego mleka w proszku, zmagazynowanego w dużych ilościach w ramach unijnej interwencji. Zdaniem prezydenta PFHBiPM rozwiązaniem może być przeznaczenie tej nadwyżki na pomoc żywnościową i cele paszowe. Jednocześnie Leszek Hądzlik nadmienił, że Polska Federacja wspiera hodowców bydła mlecznego w uzyskiwaniu zadowalających wyników ekonomicznych w produkcji białego surowca, wdrażając do praktyki nowoczesne narzędzia do zarządzania stadem. Poinformował, że obecnie prowadzone są intensywne prace nad opracowaniem indeksu ekonomicznego.

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas!