Małopolskie podsumowanie

W siedzibie PFHBiPM w podkrakowskim Zabierzowie odbyło się spotkanie inaugurujące coroczny cykl Mlecznych Laurów, podczas których omawiane są wyniki oceny wartości użytkowej bydła za miniony rok.

tekst: Mateusz Uciński

28 lutego aura na południu Polski była dość zmienna. Mimo to kapryśna pogoda nie pokrzyżowała planów i ponad sześćdziesięcioro gości stawiło się w siedzibie Federacji, aby wspólnie podsumować rok 2019. Wśród zgromadzonych byli między innymi przedstawiciele Małopolskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka wraz z prezesem Zbigniewem Młyńskim, członkowie Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego z prezesem Wacławem Drożdżem i dyrektor biura Marią Zdybał, a także reprezentanci Galicyjskiego Związku Producentów i Hodowców Bydła z dyrektor biura Dorotą Telep-Michalak. Spotkanie poprowadził Wojciech Rasiński, kierownik zabierzowskiego oddziału PFHBiPM. Zanim skupiono się na analizowaniu wydajności małopolskich krów, wręczono okolicznościowe dyplomy uznania. Przyznano je Janowi Solarczykowi, za wieloletni wkład w hodowlę i promocję bydła polskiego czerwonego, i Bronisławowi Mydlarzowi, za wieloletni wkład w hodowlę i promocję bydła czerwono-białego.

Po tej miłej uroczystości głos zabrał Wojciech Rasiński, który zaprezentował zgromadzonym wyniki oceny wartości użytkowej bydła mlecznego dla zwierząt utrzymywanych na terenie województwa. Wynikało z nich, że próbne udoje przeprowadza się w 712 oborach, w których średnio hodowanych jest 12 616,6 sztuki bydła, stanowiącego, według danych GUS, około 17% całej populacji w tym województwie. Średnia wydajność od małopolskiej sztuki w 2019 r. wyniosła 5969 kg mleka, 244 kg tłuszczu (4,09%) i 201 kg białka (3,36%). Trzeba zaznaczyć, że jest to region bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o rasy bydła, i oprócz popularnych holsztyno-fryzów hodowane są tu także montbeliardy, jerseye, simentale oraz krowy ras polska czerwono-biała, polska czarno-biała i polska czerwona. Te ostatnie są charakterystyczne dla podgórskich i górskich terenów. Słyną zwłaszcza z produkcji doskonałej jakości surowca, który znajduje zastosowanie w serowarstwie.

Po zakończonej analizie wyników organizatorzy przystąpili do uhonorowania okazjonalnymi statuetkami hodowców z najlepszymi wydajnościami w regionie. Zanim przyznano wyróżnienia i nagrody uszeregowane według hodowanych ras, doceniono tych, którzy w swojej hodowli stawiają na długowieczność. W tej kategorii nagrodzono OHZ Osiek sp. z o.o. Nidek – hodowcę krów rasy HF o wydajności życiowej powyżej 100 000 kg mleka, oraz Teresę Filipowicz z Jasiennej – hodowcę krów rasy RP o wydajności życiowej powyżej 70 000 kg mleka.

Kiedy opadły emocje i laureaci wrócili na swoje miejsca, prof. Joanna Makulska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, jeden z gości zabierzowskiego podsumowania, podziękowała za zaproszenie i zapewniła, że polska nauka stara się w jak największym stopniu opierać się na wiedzy i doświadczeniu hodowców, a także działać w jak najlepszym interesie całej branży.

Ostatnim elementem programu zaprezentowanego małopolskim hodowcom był wykład Piotra Kowola z działu hodowli PFHBiPM, który przedstawił, jakie korzyści niesie ze sobą korzystanie z nowoczesnych narzędzi hodowlanych, takich jak genomowanie samic lub, uruchomiony niedawno, Indeks Ekonomiczny. Zdaniem prelegenta prawidłowa hodowla jest nierozerwalnie związana z efektywną produkcją i daje ogromne możliwości rozwoju każdego gospodarstwa.

Spotkanie w Zabierzowie zakończyło się obiadem, który był okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska hodowlanego. 

Nadchodzące wydarzenia