Mleczne Laury Wielkopolan

Elita wielkopolskich hodowców bydła mlecznego w połowie kwietnia br. w Nowej Obrze k. Koźmina Wlkp., w restauracji „Pod Szyszkami”, świętowała uroczyste wręczenie wyróżnień – Mlecznych Laurów za uzyskane w 2022 roku wyniki produkcyjne i hodowlane.

tekst i zdjęcia: RYSZARD LESIAKOWSKI

Prezentowane dzisiaj efekty ubiegłorocznej pracy wielkopolskich hodowców potwierdzają, że są oni elitą krajowej hodowli bydła mlecznego. Miniony rok był kolejnym, w którym nasi hodowcy poprawili wyniki produkcyjne oraz inwestowali w rozwój swoich gospodarstw. W Wielkopolsce wśród obór prowadzących ocenę użytkowości mlecznej znajduje się 150 gospodarstw wyposażonych w roboty udojowe, za pomocą których dojonych jest prawie 18 tys. krów. Jest to ok. 10% populacji wojewódzkiej – powiedział Przemysław Jagła, prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła, otwierając uroczystość Mlecznych Laurów. O prestiżu tego wydarzenia świadczy obecność zaproszonych gości, w tym m.in.: przedstawicieli władz i zarządu PFHBiPM; przedstawicieli władz samorządowych Krotoszyna, Koźmina Wlkp., powiatu krotoszyńskiego, woj. wielkopolskiego; reprezentantów Biura Powiatowego ARiMR w Krotoszynie, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt oraz spółdzielni i zakładów mleczarskich.

Trzeba przyznać, że wielkopolscy hodowcy bydła mlecznego mają wiele powodów do dumy z rezultatów swojej pracy. – W Wielkopolsce w 2022 roku ocenę użytkowości mlecznej prowadzono w 3214 oborach, w których utrzymywano 168 916 krów. Jest to największa populacja aktywna krów w ujęciu wojewódzkim. Na tle innych województw Wielkopolskę także wyróżnia najwyższy w kraju odsetek krów objętych oceną użytkowości mlecznej, który wynosi 61%. W Polsce w ub.r. oceną objętych było ok. 40% ogółu utrzymywanych krów mlecznych – powiedział Marcin Grześkowiak, z-ca dyrektora Regionu Oceny Zachód, podczas prezentowania analiz ubiegłorocznej działalności Polskiej Federacji. Podkreślił, że wielkopolscy hodowcy uzyskują ponadprzeciętne wyniki produkcyjne, czemu jednocześnie towarzyszą ponadprzeciętne parametry rozrodu krów. Tradycyjnie podczas uroczystości Mlecznych Laurów najlepsi hodowcy zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami i dyplomami.

Niekwestionowanym liderem okazał się Maciej Pohl z Krotoszyna, który odebrał wyróżnienia w kategoriach: najwyższa wydajność mleczna w kilogramach mleka według wielkości stad, najwyższa średnioroczna wydajność suchej masy mleka (kg tłuszczu + kg białka), najwyższa wydajność mleczna stada krów rasy PHF odmiany czarno‑białej (w kg mleka). Podczas uroczystości hodowcy otrzymali tzw. certyfikaty wydajności, przyznawane krowom, których wydajność życiowa w 2022 roku wyniosła ponad 100 tys. kg mleka, w ub.r. w Wielkopolsce były 92 takie mlecznice. Ponadto przyznano dwa wyróżnienia hodowlane za najwyższy Indeks Ekonomiczny (IE) stada krów utrzymywanych w Wielkopolsce, które otrzymali: Szymon Spławski w obrębie rasy PHF HO oraz Andrzej Pusty w obrębie rasy PHF RW.

Z kolei Andriy Antonyuk otrzymał z rąk prezesa Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie puchar za przekroczenie progu wydajności 10 tys. kg. Prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła ufundował dla Gospodarstwa Rolnego Tomasz Siudy puchar za wprowadzanie innowacyjności w produkcji mleka oraz osiąganie bardzo dobrych wyników cech płodności i uzyskany rezultat: okres międzywycieleniowy 365 dni i wiek pierwszego wycielenia 749 dni.

Oczywiście uczestniczący w wydarzeniu wielkopolscy hodowcy otrzymali liczne gratulacje od zaproszonych gości. – Składam serdeczne gratulacje za takie wyniki, za takie reprezentowanie kraju. Wielkopolscy hodowcy zdecydowanie podnoszą poziom hodowli bydła mlecznego w Polsce – powiedział obecny na spotkaniu prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik.  

Lista laureatów na: mlecznagala.pl/mleczne-laury

Pamiątkowe zdjęcie wielkopolskich hodowców bydła mlecznego, wyróżnionych za osiągnięte w 2022 r. efekty swojej pracy, w asyście władz i pracowników PFHBiPM oraz zaproszonych gości

Nadchodzące wydarzenia