MUTTI doskonała krowa z Wróblina

Jeszcze brzmią w uszach echa tryumfalnych fanfar, przy których dźwiękach na tegorocznej Mlecznej Gali – jubileuszowej, bo już piątej – hodowcy najlepsi w swoich kategoriach, utworzonych według ras i wielkości obór, odbierali z rąk prezydenta PFHBiPM Leszka Hądzlika i przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi symboliczne trofea za osiągnięcia hodowlane w 2017 roku.

Tekst: Anna Siekierska 

Jeszcze brzmią w uszach echa tryumfalnych fanfar, przy których dźwiękach na tegorocznej Mlecznej Gali – jubileuszowej, bo już piątej – hodowcy najlepsi w swoich kategoriach, utworzonych według ras i wielkości obór, odbierali z rąk prezydenta PFHBiPM Leszka Hądzlika i przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi symboliczne trofea za osiągnięcia hodowlane w 2017 roku. Podstawowym kryterium były tu wyniki wydajności mlecznej dla obory. Jednym z tryumfatorów, a właściwie jedynym, który zajął wszystkie miejsca na podium w rasie polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej, był w tym roku Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. w Głogówku. Prezes przedsiębiorstwa Grzegorz Arian nie ukrywał wzruszenia i dumy, schodząc ze sceny z trzema pucharami, bo trzy obory: Biedrzychowice, Zawada i Wróblin, w których w Głogówku prowadzona jest hodowla krów holsztyńskich czerwono-białych, osiągnęły w 2017 roku najwyższą wydajność w populacji tej rasy pod kontrolą użytkowości, przekraczającą 10 tys. kg mleka w laktacji od krowy. Intensywnie i konsekwentnie prowadzona w ostatnim dziesięcioleciu praca hodowlana w OHZ Głogówek daje widoczne efekty. Inwestycje wkładane w poprawę warunków bytowania i ciągły postęp w żywieniu krów idą tutaj w parze z inwestowaniem w rozwój stad pod względem genetycznym. OHZ w Głogówku jest jednym z pierwszych użytkowników federacyjnego programu do doboru buhajów DoKo, a praktyczne wykorzystywanie informacji o wartościach hodowlanych owocuje postępem nie tylko w zakresie wydajności mleka od krowy. Prezes Grzegorz Arian podkreśla, że w Głogówku cieszą się z zauważalnego progresu, jeśli chodzi o eksterier krów, i nie żałuje środków na odpowiednie nasienie buhajów. To dobrze ukierunkowana inwestycja, będąca narzędziem do osiągnięcia założonego celu hodowlanego, jakim jest wzrost wydajności mleka i poprawa pokroju krów. W ciągu ostatnich 2–3 lat przybywa w stadzie krów o budowie doskonałej, tzw. Excellent. Komputerowe kojarzenia wykorzystywane są nie tylko do precyzyjnego doboru buhajów do dawczyń zarodków w procesie ET. Połączenie informacji o fenotypowej budowie krów oraz ich genotypowych i konwencjonalnych wartościach hodowlanych dla cech pokroju jest w Głogówku języczkiem uwagi podczas każdej sesji kojarzeń, zwłaszcza że hodowcy na podstawie własnych stad doświadczają pozytywnych skutków postępu w tej dziedzinie.

Krowa MUTTI PL00531688897-7 urodziła się na farmie we Wróblinie 29 maja 2014 roku. Z historii jej rodziny, założonej przez cielną jałowicę importowaną z Niemiec, wyraźnie wynika, że jest ona przedstawicielką rodu, w którym wydajność mleka i piękny pokrój kroczyły od kilku pokoleń w parze. Już prababka MUTTI jako czteroletnia krowa, z racji wysokiej jakości eksterieru, w 2009 roku brała dwukrotnie udział w wystawach: ogólnopolskiej i regionalnej, z której wyjechała z pucharem wiceczempiona. Babka naszej bohaterki w wieku pięciu lat odnotowała bardzo dobrą oceną za pokrój oraz za wymię, produkowała w drugiej laktacji ponad 15 tys. kg mleka i była wpisana do rozdziału Elita. Z kolei matka (nomen omen) MUTTI zdobyła tytuł czempiona regionalnej wystawy, będąc jałówką, a jej „pierwiastkowa” ocena pokroju oraz wysoki indeks PF spowodowały, że również zasiliła grono krów elitarnych w księdze rasy PHF odmiany RW w 2014 roku. MUTTI PL00531688897-7, kontynuując niejako rodzinną tradycję i odziedziczony „po kądzieli” pożądany nienaganny pokrój, będąc w drugiej laktacji, wystąpiła na regionalnej opolskiej wystawie. Jest jedną z dziewięciu krów doskonałych w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Głogówku. Na ocenę ogólną 90 pkt złożyły się oceny: za ramę ciała – 91 pkt, siłę mleczności – 91 pkt, nogi i racice – 90 pkt oraz za wymię – 88 pkt. MUTTI wkrótce wycieli się po raz trzeci. Drugą 305-dniową laktację skończyła z imponującym wynikiem 12 331 kg mleka. Od sezonu 2018.1 jest matką buhajów.

 

Nadchodzące wydarzenia