Opolskie z najwyższą wydajnością w kraju

Aby uhonorować hodowców bydła mlecznego za wysokie wyniki produkcyjne i hodowlane osiągnięte w 2022 roku w województwie opolskim, Region Oceny Zachód Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka przy współpracy z Okręgowym Związkiem Hodowców Bydła w Opolu zorganizowały doroczne Mleczne Laury 2023.

tekst: Martyna Mendza

Gala odbyła się 18 kwietnia br. w hotelu Słociak w Opolu. Spotkanie otworzył Martin Ziaja, prezes Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu, który przywitał licznie przybyłych gości: hodowców, przedstawicieli spółdzielni mleczarskich, władz i instytucji lokalnych oraz firm współpracujących. Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie wyników oceny użytkowości mlecznej za 2022 rok, które przedstawił zastępca dyrektora RO Zachód Marcin Grześkowiak. PFHBiPM w 2022 roku w woj. opolskim oceniła 265 obór, w których utrzymywano średnio 22 074 krowy. Krowy oceniane na Opolszczyźnie osiągnęły średnią wydajność na poziomie 10 244 kg mleka o zawartości białka 3,40% oraz tłuszczu 3,96%, co uplasowało je na pierwszym miejscu w kraju.

Mleczne Laury były nie tylko okazją do podsumowania wyników, ale także do uhonorowania hodowców i podziękowania im za ich pracę i zaangażowanie. Najlepszym hodowcom bydła mlecznego w woj. opolskim wręczono nagrody w formie statuetek i dyplomów.
Najwyższą wydajność w tym województwie osiągnęło stado należące do Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „Agro-Tim” sp. z o.o. z Brzeziny. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosiła 460,4 szt., a ich średnia wydajność to 13 985 kg mleka o zawartości 3,39% białka i 3,87% tłuszczu. Co więcej, stado wyróżniało się także pod względem sumy kilogramów tłuszczu i białka w mleku. Łącznie wynosiła ona 1016 kg (541 kg tłuszczu i 475 kg białka).

Nagrody wręczyły hodowcom również firmy, które na co dzień wspierają producentów mleka.

Mowę końcową ponownie wygłosił Martin Ziaja, który w swoim wystąpieniu podkreślił, jak bardzo jest dumny z osiągniętego przez opolskich hodowców wyniku. Wysoka wydajność mleczna i powrót na pierwsze miejsce w kraju to rezultat ciężkiej pracy, determinacji i zaangażowania hodowców. To coraz bardziej świadome podejście do hodowli, dbanie o zwierzęta, dobrostan, a także współpraca z Federacją, z ich doradcami, żywieniowymi i hodowlanym. Wszystkie te czynniki mają wpływ na osiągnięte efekty. 10 244 kg to wynik na europejskim poziomie!

Gratulujemy hodowcom z województwa opolskiego uzyskania tak znakomitych wyników i życzymy im dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich hodowli bydła mlecznego! 

Lista laureatów na: mlecznagala.pl/mleczne-laury

Nadchodzące wydarzenia