OSM Czarnków na plusie

W końcu czerwca br. w OSM w Czarnkowie odbyły się wybory do Rady Nadzorczej na następną czteroletnią kadencję. Jednocześnie Zebranie Przedstawicieli tej spółdzielni było okazją do podsumowania działalności Zarządu i ustępującej Rady Nadzorczej oraz wyróżnienia największych dostawców mleka.

tekst: RYSZARD LESIAKOWSKI

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska okrągły jubileusz 80-lecia obchodziła trzy lata temu. Na przestrzeni dziesięcioleci przeszła wiele kryzysów gospodarczych, przetrwała okres tzw. gospodarki planowej oraz efektywnie wykorzystała przemiany po 1989 roku, stawiając na rozwój. W 1999 roku spółdzielcy z Czarnkowa przejęli spółdzielnię mleczarską w Chodzieży, od tego czasu firma posiada dwa zakłady produkcyjne, stając się jednym z ważniejszych pracodawców w powiatach czarnkowsko-trzcianeckim i chodzieskim. Nic też dziwnego, że na Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie 25 czerwca br. przybyli lokalni samorządowcy, tj.: burmistrz miasta Czarnkowa Andrzej Tadla oraz starosta powiatu chodzieskiego Mirosław Juraszek. Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, na przewodniczącego Zebrania delegaci wybrali Przemysława Jagłę, na sekretarza – Zygmunta Szwedka, asesorami zostali: Arkadiusz Gorączka i Zygmunt Makowski. Wybór Rady Nadzorczej OSM w Czarnkowie na kolejną kadencję, obejmującą lata 2019–2022, poprzedziły sprawozdania Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.
2018 rok zamknięty z zyskiem
– W ub.r. nasza spółdzielnia skupiła ok. 67,7 mln litrów mleka, co było o 1,05 mln mniej niż w 2017 roku. Średnia cena wypłacona rolnikom za surowiec w 2018 roku wyniosła 1,30 zł za litr i była niższa o 8 gr niż rok wcześniej – referował Helmut Doliwa, prezes OSM w Czarnkowie. Poinformował, że w ciągu pierwszych 5 miesięcy br. spółdzielnia skupiła ok. 29 mln l mleka, za litr surowca płaciła średnio 1,4 zł. W porównaniu z danymi z analogicznego okresu w 2018 roku (styczeń–maj) ilość skupionego mleka spadła o 0,8%, ale jego cena jest wyższa o 12 gr za litr. W 2018 roku OSM w Czarnkowie skupowała surowiec od 479 dostawców, rok wcześniej było ich 506, w bieżącym roku mleko dostarcza 438. Spadającej liczbie dostawców towarzyszy wzrost średnich dostaw surowca w przeliczeniu od jednego gospodarstwa. W 2015 roku od dostawcy skupowano przeciętnie 124 tys. l mleka, w 2016 – 126 tys., w 2017 – 136 tys., a w 2018 – 141 tys. litrów.

Koncentracja produkcji mleka wśród dostawców jest korzystna dla mleczarni, ponieważ obniża koszty zwózki surowca. Nic też dziwnego, że spółdzielnia wspiera rozwój swoich dostawców, oferując m.in. pożyczki na dogodnych warunkach z tzw. funduszu pożyczkowego. – W 2018 roku udzielono 324 pożyczki na kwotę ok. 6,08 mln zł, w tym 234 tys. zł dla 23 pracowników. Fundusz pożyczkowy wynosi obecnie ok. 5,2 mln zł – referował prezes. Poinformował, że w latach 2013–2018 z tego funduszu udzielono 1647 pożyczek na kwotę ok. 32,5 mln zł, a w ciągu 5 miesięcy br. z tej możliwości skorzystało 37 osób, na łączną kwotę ok.  1,7 mln zł.

Rynek weryfikuje jakość
Wobec silnej konkurencji na rynku produktów mleczarskich sprzedaż i dystrybucja gotowych wyrobów dla każdego przetwórcy mleka jest dużym wyzwaniem. Z relacji Helmuta Doliwy wynika, że w tym zakresie OSM w Czarnkowie dobrze sobie radzi. W 2018 roku obroty tej firmy wyniosły ok. 131,5 mln zł, a trzy lata wcześniej ok. 123 mln zł. Rosnąca wartość sprzedaży nie byłaby możliwa bez zdobycia uznania konsumentów i dobrej współpracy z handlem. W tych obu aspektach Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska osiągnęła sukces. Dowodem są liczne wyróżnienia, zdobyte na przestrzeni wielu lat, co jest możliwe m.in. dzięki wprowadzaniu na rynek nowych produktów. Tegoroczną nowością jest twarożek o smaku waniliowym „Franuś”, oferowany w wygodnym opakowaniu w postaci tubki z folii aluminiowej, który został wyróżniony na Chodzieskich Targach Gospodarczych. Natomiast na Międzynarodowych Targach Gdańska „Mleczna Rewia” nagrodę otrzymała „Kaszka manna z jagodami”, jako produkt przetworzony, lecz posiadający walory produktu naturalnego. Mleczarnia w Czarnkowie jest nagradzana nie tylko za swoje produkty, ale także za dobre zarządzanie. W tym roku, w ramach konkursu Gospodarczo-Samorządowy Hit Regionu, OSM w Czarnkowie za etyczne działania w biznesie zdobyła tytuł Hit Tytanowy, będący najwyższym wyróżnieniem w tym konkursie. Rok wcześniej mleczarni przyznano Hit Rodowy za modelowe zarządzanie produkcją wyrobów mleczarskich o najwyższej jakości. W przeszłości mleczarnia zdobywała w ciągu roku nawet kilkanaście wyróżnień. – W 2015 byliśmy wyróżniani 12 razy, w 2016 – 9, rok późnej 11 razy – informował prezes.

Systematyczny rozwój zakładów
Rosnąca pozycja czarnkowskiej spółdzielni na krajowym rynku produktów mleczarskich jest konsekwencją zdobywanego latami zaufania konsumentów. Tego efektu nie można byłoby osiągnąć bez wysokiej jakości produktów i poszerzania oferty produktowej. Wiąże się to z prowadzeniem rozsądnej polityki inwestycyjnej. W czasie czteroletniej kadencji Rady Nadzorczej z istotnych inwestycji Helmut Doliwa wymienił: zakup dwóch autocystern, każda o wartości ok. 460 tys. zł; zakup pakowaczki o wartości 650 tys. zł; wdrożenie systemu informatycznego za kwotę 275 tys. zł; instalację systemu dezynfekcji powietrza za kwotę 176 tys. zł. Spółdzielcy inwestują w rozwój swoich dwóch zakładów. W 2019 roku w mleczarni w Czarnkowie zakupiono pakowaczkę do napełniania w woreczki z nakrętką wspominanego twarożku „Franuś”, a w planie są jeszcze m.in. zakupy: stacji mycia, aparatu do wykrywania komórek somatycznych, wózków do wysokiego składowania. Natomiast w zakładzie w Chodzieży w 2018 roku zainstalowano tankosilos o pojemności 100 tys. l, homogenizator o wydajności 5 tys. l/godz. Ponadto prezes OSM w Czarnkowie poinformował, że chodzieska mleczarnia do 2022 roku zostanie wyposażona m.in. w linię do produkcji mleka w proszku instant i instalację do jego pakowania.

OSM w Czarnkowie mimo prowadzonych inwestycji osiąga zyski. – W 2018 roku działalność naszej spółdzielni zamknęła się zyskiem netto w kwocie ok. 405 tys. zł – powiedział Helmut Doliwa. Na Zebraniu Przedstawicieli relację z funkcjonowania Rady Nadzorczej w 2018 roku złożył zebranym jej dotychczasowy przewodniczący – Przemysław Jagła, który powiedział: – Dzięki zaangażowaniu członków zarządu, pracowników i rolników dbających o jakość surowca nasza spółdzielnia kolejny rok działalności zakończyła z zyskiem. Za te osiągnięcia chciałbym podziękować w imieniu Rady Nadzorczej i własnym.

Podczas Zebrania Przedstawicieli spółdzielcy jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu absolutorium Zarządowi OSM w Czarnkowie w osobach: Helmut Doliwa – prezes, Zofia Just – wiceprezes. Podjęto także uchwałę o przekazaniu całego wypracowanego w ub.r. zysku na fundusz zasobowy spółdzielni. W zakresie kierunków działania na 2019 rok zobowiązano Zarząd m.in. do utrzymania dotychczasowych rynków zbytu i ich poszerzenia oraz do przeprowadzenia niezbędnych inwestycji.

Nowa Rada Nadzorcza
Podczas czerwcowego Zebrania Przedstawicieli wyłoniono osobowy skład Rady Nadzorczej OSM w Czarnkowie na kadencję w latach 2019–2023. Zebrani zgłosili 22 kandydatury, spośród których w głosowaniu tajnym wybrano 19 osób. Rada Nadzorcza czarnkowskiej spółdzielni składa się z prezydium oraz dwóch komisji problemowych. Na przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrany został ponownie Przemysław Jagła. Ponadto w skład prezydium weszli: Zygmunt Makowski – zastępca przewodniczącego, oraz Zygmunt Szwedek – sekretarz. Siedmioosobową Komisję Rewizyjno-Gospodarczą tworzą: Jacek Norkowski – przewodniczący, oraz członkowie – Adam Dymek, Jarosława Kaźmierczak, Tomasz Laiman, Piotr Załachowski, Józef Ligenza, Zbigniew Chojan. Natomiast w skład dziewięcioosobowej Komisji Hodowlano-Skupowej wchodzą: Jerzy Dolny – przewodniczący, oraz członkowie – Wojciech Spychała, Adam Warnke, Tomasz Łuś, Arkadiusz Gorączka, Zenon Dymek, Tomasz Polcyn, Witold Pawłowski, Józef Walczak.
Najwięksi dostawcy
Miłym akcentem Zebrania Przedstawicieli OSM w Czarnkowie było wyróżnienie największych dostawców mleka. – W naszej spółdzielni mamy 20 dostawców, którzy w ubiegłym roku dostarczyli ponad 500 tys. l, i dzisiaj ich nagrodzimy okolicznościowymi pucharami – powiedziała wiceprezes Zofia Just. Rekordzistą pod względem ilości surowca dostarczonego do OSM w Czarnkowie jest Przemysław Jagła – dostawca nieco ponad 2 mln l białego surowca. Jest to czternastokrotnie więcej, niż wyniosła przeciętna dostawa mleka z gospodarstwa w 2018 roku. – W imieniu nagrodzonych chciałbym podziękować Zarządowi za docenianie trudu pracy w produkcji mleka. Dostawy mleka z mojego gospodarstwa systematycznie rosły, zaczynała moja mama, ja kontynuowałem rozwój gospodarstwa, a teraz wspiera mnie mój syn Dominik. To nie jest tylko mój wysiłek. Życzę wszystkim wzrostu skali dostaw, tak aby być wyróżnionym – powiedział Przemysław Jagła. Nagrodzeni dostawcy otrzymali okolicznościowe puchary z rąk burmistrza czarnkowskiego i starosty chodzieskiego oraz osobiste gratulacje od Helmuta Doliwy, Zofii Just i Przemysława Jagły. Samorządowcy pozytywnie oceniają działalność czarnkowskiej spółdzielni na swoim terenie. – Zakład mleczarski w Chodzieży ma prawie 50 lat i dzięki współpracy z Czarnkowem nadal się rozwija. Podziękowania dla Zarządu za wieloletnią i owocną współpracę. Nasza rola jest służebna dla zakładów, które istnieją w regionie – powiedział Mirosław Juraszek. W podobnym tonie wypowiedział się burmistrz Czarnkowa Andrzej Tadla: – Chylę czoła przed Państwem za ciężką pracę. Zarządowi i Radzie Nadzorczej gratuluję nowych pomysłów, co roku pojawiają się nowe produkty. Dobrze funkcjonująca firma to miejsca pracy w regionie i dochody. 

Zbliżające się wydarzenia