Pękła kolejna setka

Tekst: Monika Hys-Cymbaluk, Rafał Morawski, PFHBiPM RO Parzniew

W kwietniu 2017 roku Region Oceny Parzniew odniósł kolejny sukces. Przekroczyliśmy poziom czterystu tysięcy krów objętych oceną.
Osiągnęliśmy liczbę 401 047 sztuk ocenianych, w 11 494 stadach. W ten sposób udział krów ocenianych przez Region Oceny Parzniew sięgnął 51% ogółu wszystkich krów objętych oceną w całej Polsce.

Kluczem do naszego sukcesu jest wzajemna życzliwa współpraca pomiędzy hodowcami i pracownikami Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Zawsze wsłuchujemy się w potrzeby hodowców i robimy wszystko, aby im sprostać. W trudnych okresach na rynku mleka wspieramy hodowców wiedzą i umiejętnościami. Usługi wykonujemy w sposób sumienny i dokładny. Często hodowcy nie mają wpływu na cenę mleka, ale mogą wpływać na koszty jego produkcji, i my dajemy im do tego najlepsze narzędzie. Wszyscy rozumiemy, że czas to pieniądz, dlatego też bardzo dbamy o szybkość i dokładność dostarczanych informacji. Zdecydowana większość naszych pracowników terenowych wykorzystuje w codziennej pracy praktyczne urządzenia mobilne, tzw. PDA, co pozwoliło w ostatnim czasie na znaczne przyspieszenie przepływu informacji. Obecnie hodowcy otrzymują informacje niezbędne do nowoczesnego zarządzania stadem w ciągu dwóch dni od wykonania próbnego udoju. Najlepszym dowodem naszych starań i zaangażowania pracowników są pozytywne wyniki audytu ICAR, przeprowadzonego w czerwcu ubiegłego roku na terenie naszego Regionu (w gospodarstwie panów Pawła i Wiesława Kuleszów w Rębiszewie Zegadłach, w woj. podlaskim) oraz w Laboratorium i  Oddziale w Jeżewie Starym. W ramach audytu oceniono pracę zootechników, skontrolowano także poprawność zbierania i przetwarzania danych z oceny oraz pracę naszych specjalistów dokumentacji. Sprawdzono funkcjonowanie stacji kalibracji mlekometrów w Parzniewie. Efektem audytu jest przyznanie certyfikatu jakości ICAR.

Region Oceny Parzniew jest współorganizatorem największej liczby wystaw i pokazów zwierząt, zarówno tych o zasięgu regionalnym, jak i krajowym, podczas których nasi Hodowcy mają możliwość zaprezentowania efektu swojej ciężkiej pracy oraz mogą wymienić cenne doświadczenia.

Należy podkreślić, że sukces, jakim jest stały dynamiczny wzrost liczby krów pod oceną w naszym Regionie, zawdzięczamy wspólnemu wysiłkowi całego zespołu pracowników.

Region Oceny Parzniew Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest największym Regionem w Polsce zarówno pod względem terytorialnym, jak również ilości usług, które świadczy w ramach swej działalności. Obejmuje zasięgiem tereny centralnej, północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej części Polski. Administracyjnie jest to siedem województw: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie. Rejon terytorialnie bardzo rozległy i różnorodny, zarówno pod względem kulturowym, krajoznawczym, jak i przyrodniczym.

Nadchodzące wydarzenia