Po raz ósmy w Ludźmierzu

Tegoroczna Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu odbyła się już po raz ósmy, w drugi weekend lipca.

tekst: Wojciech Rasiński, Przedstawicielstwo w Krakowie PFHBiPM; zdjęcia: Wojciech Rasiński, Robert Gutter

Jak co roku zgromadziła liczne grono wystawców bydła mlecznego, mięsnego, owiec, koni i drobnego inwentarza. Towarzyszyła jej ekspozycja maszyn i urządzeń rolniczych, firm handlowych i instytucji pracujących na rzecz małopolskiego rolnictwa. Wystawa, od lat organizowana staraniem prezesa Małopolskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka Zbigniewa Młyńskiego, wójta gminy Nowy Targ Jana Smarducha, wójta gminy Czarny Dunajec Marcina Ratułowskiego oraz starosty powiatu nowotarskiego Krzysztofa Fabera, jest okazją do podsumowania dorobku małopolskich hodowców. Stanowi jednocześnie promocję rolniczego Podtatrza, posiadającego wielowiekową silną tradycję chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji regionalnych potraw. Wydarzeniu towarzyszyła promocja regionalnych wyrobów mleczarskich – swoje stanowiska, jak co roku, otworzyli: Zakład Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu OSM Radomsko oraz oddział w Zakopanem SM „Mlekovita”. Na ich stoiskach można było rozsmakować się w regionalnych specjałach wytworzonych z mleka produkowanego w regionie. Dzieci uczestniczyły w atrakcjach organizowanych w ramach akcji promocyjnej „Mlekoś Podróżuje” .


Wystawa zgromadziła 19 hodowców bydła mlecznego z województwa małopolskiego, którzy pokazali 51 sztuk bydła ras: polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej obydwu odmian barwnych, polskiej czerwonej i polskiej czerwono-białej. Bydło oceniano w sześciu kategoriach. Superczempionem wystawy została krowa polska czerwona o imieniu Kawka (PL005267125176) z hodowli Pawła Buły z Morawczyny.

Widoczne było duże zainteresowanie gości, osób zwiedzających i turystów, którzy tłumnie przybyli do Ludźmierza pomimo deszczowej pogody. Co roku zwiększa się liczba odwiedzających wystawę, przybywających również ze Słowacji. Wydarzenie staje się coraz okazalsze, a wystawiane bydło prezentuje coraz wyższy poziom hodowli. Prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, wiceprezydenci Krzysztof Banach i Andrzej Steckiewicz i dyrektor Stanisław Kautz podkreślali jego sprawny przebieg i panującą miłą „góralską” atmosferę. Złotą Honorową Odznakę PFHBiPM otrzymał tryumfator tegorocznej wystawy Paweł Buła z Morawczyny. Jego krowy uzyskały dwukrotnie tytuł czempiona i jedna – wiceczempiona w swoich kategoriach. Tadeusz Szymusiak, Marian Kraus i Wojciech Łukasz otrzymali od prezesa Małopolskiego ZHBiPM dyplomy z podziękowaniami za zajęte pierwsze lokaty w kraju w ocenie bydła polskiego czerwonego i godne reprezentowanie osiągnięć małopolskich hodowców podczas tegorocznej Mlecznej Gali.

Sympatię i zainteresowanie wzbudził Konkurs Młodego Hodowcy, podczas którego dzieci, ubrane w tradycyjne góralskie stroje, prezentowały na ringu swoje cielęta. Widowiskową oprawę wystawy w pierwszym i drugim dniu jej trwania stanowiły pokaz regionalnych zaprzęgów konnych oraz wieczorne koncerty muzyczne, a Wieczór Hodowcy był okazją do miłych spotkań. 

Nadchodzące wydarzenia