Rozród w stadzie ze wsparciem testów cielności PAG

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w zakresie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych. Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności rozwijanie teorii i metodologii badań, oraz opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju w dziedzinach nauk objętych działalnością statutową. IHAR-PIB prowadzi działalność w sześciu ośrodkach naukowych: Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie i Poznaniu.

Autor: Mateusz Uciński


Nasza redakcja odwiedziła ośrodek w Radzikowie, gdzie oprócz pól uprawnych, prowadzona jest także hodowla bydła mlecznego. W oborach utrzymywanych jest ok 180 krów, których mleko jest odsprzedawane do mleczarni, a zyski zasilają fundusz Instytutu.

W oborach w Radzikowie utrzymywanych jest ponad 180 krów mlecznych. Opiekuje się nimi pan Piotr Stachelski.


Naszym gospodarzem był Piotr Stachelski – Główny Specjalista ds. Hodowli Zwierzęcej w tym gospodarstwie, który opowiedział nam o rozrodzie w stadzie i jaką rolę odgrywają w nim testy cielności z mleka, a także o kwestiach związanych ze współpracą hodowcy i weterynarza w okresie ciąży u krów. Tego, że jest to niezwykle ważne, nikomu nie trzeba tłumaczyć.

Zapraszamy do wysłuchania naszego podcastu, bo pan Piotr naprawdę ciekawie opowiadał.

Nadchodzące wydarzenia