Ścielarki: uniwersalne maszyny

Ściółkowy chów bydła ma wielu zwolenników, jednak ścielenie legowisk pochłania nieco czasu. Zmechanizowanie tej czynności znacząco poprawia komfort pracy. Prezentujemy rozwiązania oferowane przez firmę Kuhn.

W połowie października 2018 r. firma Kuhn – Maszyny Rolnicze sp. z o.o. przeprowadziła w czterech województwach: podlaskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, pokazy pracy ciągniętego wozu paszowego Profile 14.2 DL oraz ścielarki Priromor 2060 M. W Wielkopolsce prezentacja maszyn odbyła się w gospodarstwie Dawida Kaczmarka w Lutogniewie. Pokazowi wozu paszowego towarzyszyła ocena struktury TMR-u sporządzonego podczas pokazu pracy tej maszyny. Poprawność przygotowania TMR‑u z wykorzystaniem sit paszowych ocenił prof. Adam Cieślak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który wygłosił prelekcje nt. „Jak prawidłowo przygotować TMR” oraz „Czym zastąpić komponenty z GMO”. Naukowiec zwrócił uwagę, że duże rezerwy w ograniczeniu stosowania drogich komponentów, pochodzących z roślin niemodyfikowanych genetycznie, tkwią w dobrej jakości kiszonkach z traw i roślin motylkowych. Oszczędności może też przynieść umiejętne stosowanie mocznika paszowego, co jednak, z uwagi na ryzyko zatruć, wymaga dużej dyscypliny podczas podawania go zwierzętom. O zaleceniach prof. Adama Cieślaka w zakresie poprawnego sporządzania TMR-u i o ofercie wozów paszowych firmy Kuhn informowaliśmy w wydaniu 3/2018 naszego miesięcznika. W niniejszej publikacji prezentujemy ofertę ścielarek tej firmy.

Maszyny do ścielenia
W gospodarstwie w Lutogniewie uczestnicy pokazu mogli zobaczyć efekt ścielenia słomą kojców dla buhajków opasowych z wykorzystaniem ścielarki Kuhn Primor 2060 M. – Jest to wersja maszyny zawieszanej na ciągniku o mocy co najmniej 90 KM. Zbiornik o pojemności 2 m3 mieści jedną belę okrągłą o średnicy do 1,8 m lub jedną belę prostopadłościenną o maksymalnej długości 2,7 m. Maszyna waży 1400 kg, może wyrzucać słomę na prawą stronę na odległość do 25 m, dobrą jakość ścielenia uzyskuje się przy wyrzucie do 18 m – informował Szymon Paterka, produkt manager w firmie Kuhn. Nadmienił, że prezentowana maszyna posiada także opcję zadawania na stół paszowy kiszonek z traw o zwiększonej zawartości suchej masy (sianokiszonek) zakonserwowanych w postaci bel. Urządzenie ma dwubiegową przekładnię, umożliwiającą uzyskanie 540 obrotów/min. podczas ścielenia i 270 obrotów/min, gdy zadawana jest kiszonka. Załadunek maszyny usprawnia odpowiedni kształt rampy załadowczej o napędzie hydraulicznym, nie jest konieczna pomoc innych maszyn, np. ładowarki. Primor 2060 może być dodatkowo wyposażony w obrotowy wyrzutnik, który umożliwia ścielenie w zakresie 300°. Wtedy dobrą jakość ścielenia na prawą stronę uzyskuje się na odległość 18 m, a na lewą – 13 m. Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w sterowanie elektryczne, wtedy za pomocą palców można kontrolować wszystkie jej funkcje, tj. prędkość obrotową wirnika, rotora, przesuwania się podajnika łańcuchowo-listwowego, odległość i kierunek wyrzutu słomy.

– W ofercie mamy też maszyny o objętości 3,5 m3 oraz 5,5 i 15,5 m3. Możemy je wyposażyć w system przeciwpyłowy, który ogranicza zapylenie podczas ścielenia. Dodatkową opcją jest wyposażenie wirnika w dodatkowe noże, wtedy maszyna tnie słomę na sieczkę – informował Szymon Paterka. Zatem ścielarki, zależnie od wyposażenia, mogą pełnić także funkcję sieczkarni i służyć do zadawania pasz włóknistych w belach. rl

Nadchodzące wydarzenia