Kokcydioza u cieląt: na co zwracać uwagę

Kokcydiozę u cieląt wywołują te same organizmy, które wywołują kryptosporydiozę, lecz tam, gdzie kryptosporydioza jest często obserwowana u młodszych cieląt wkrótce po urodzeniu, kokcydioza częściej dotyka starszych cieląt.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Agriland

Kokcydioza jest chorobą jelit i często występuje u cieląt w wieku od trzech tygodni do sześciu miesięcy. Obecnie nie ma szczepionki przeciwko kokcydiozie, ale bydło może uzyskać odporność na tę chorobę w miarę rozwoju. Cielęta trzymane w brudnym środowisku częściej mają kontakt z pierwotniakami.

Zakażone cielęta wydalają duże ilości oocytów (jaj), które z kolei zanieczyszczają środowisko i prowadzą do szybkiego rozprzestrzeniania się choroby. Kokcydioza często powoduje wodniste podrażnienie, ponieważ uszkadza błonę śluzową jelita cielęcia. To uszkodzenie zmniejsza zdolność cielęcia do wchłaniania płynów i składników odżywczych. Powoduje to odwodnienie młodego zwierzęcia, co może prowadzić do przepuszczania krwi przez cielę, zrzucania części wyściółki jelita oraz osłabienia i braku koordynacji. Prowadzi to także do zmniejszonego wzrostu, co często sprowadza się do tego, iż dotknięte chorobą cielę pozostaje w tyle za resztą.

W niektórych stadach mogą wystąpić przypadki subkliniczne z bardzo niewielkimi objawami. Cielęta dotknięte chorobą mogą często wyzdrowieć bez interwencji weterynaryjnej, ale może to mieć wpływ na ich rozwój.

Jak leczyć kokcydiozę? Otóż, cielęta dotknięte chorobą należy usunąć z głównej grupy i podać elektrolity, aby zapobiec odwodnieniu. Koniecznie należy skonsultować się z weterynarzem, aby ustalić, czy wymagane jest dalsze leczenie. Zapobieganie jest zawsze najlepszym lekarstwem, chociaż ważne jest, aby cielęta były narażone na kontakt z pierwotniakami, aby mogły budować odporność.

Powinno to być przeprowadzone tylko w niewielkim stopniu, ponieważ nadmierna ekspozycja może prowadzić do zachorowania na kokcydiozę. Utrzymanie odpowiedniego poziomu higieny jest kluczowe, zwłaszcza w pomieszczeniach, gdzie bytują zwierzęta. Należy upewnić się, że ściółka jest świeża i regularnie uzupełniana, a także należy unikać nadmiernej obsady zwierząt. Doradza się także użycie środka dezynfekującego, który jest skuteczny przeciwko oocytom.

Nadchodzące wydarzenia