Laureatki z Kujaw i Pomorza

W ostatni weekend czerwca br. Minikowo było celem podróży pary prezydenckiej, która zwiedziła 42. Targi Rolno-Przemysłowe Agro-Tech i XX Regionalną Kujawsko-Pomorską Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Wizyta była okazją do wyróżnienia przez głowę państwa najlepszych hodowców bydła mlecznego w tym regionie.

tekst: RYSZARD LESIAKOWSKI; zdjęcia: RYSZARD LESIAKOWSKI, KANCELARIA PREZYDENTA RP

W tym roku na ringu wystawowym w Minikowie 22 hodowców bydła mlecznego wystawiło 24 krowy i 54 jałowice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Mlecznice prezentowano w trzech kategoriach, a jałówki w pięciu. Zgodnie z regulaminem XX Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych przy liczebności grupy wynoszącej co najmniej 5 sztuk jurorzy wybierali czempiona i dwa równorzędne wiceczempiony. W tym roku komisja sędziowska pod przewodnictwem Dariusza Piątka (Łódzki Związek Hodowców Bydła), w asyście Małgorzaty Lisieckiej (Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła) wyróżniła 8 zwierząt tytułem czempiona i 16 tytułem wiceczempiona (patrz tabela). Spośród najwyżej ocenionych krów i żeńskiej młodzieży zostały wyłonione superczempiony. O zaszczytne laury hodowlane rywalizowali zarówno hodowcy indywidualni, jak i tzw. hodowle wielkostadne. Wobec bardzo silnej konkurencji duży sukces odniósł Ryszard Słupikowski z Suchorączka, zdobywając po dwa tytuły czempiona i wiceczempiona. Jednakże w tym roku niekwestionowanym liderem pod względem liczby prestiżowych nagród wystawowych jest Stadnina Koni w Dobrzyniewie sp. z o.o., która zdobyła cztery czempionaty i jeden wiceczempionat oraz dwa tytuły superczempiona, w kategorii krów i jałówek. Najpiękniejszą mlecznicą na XX Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych okazała się pierwiastka Sawa 20 po buhaju Atwood ET, której matka wyprodukowała w maksymalnej laktacji 11 153 kg mleka zawierającego 4,00% tłuszczu i 3,2% białka. Juror u tej sztuki docenił harmonijną budowę, piękne wymię oraz poprawną lokomocję. Druga superczempionka, jałowica Barbara 1 ET po buhaju Jordy-Red, reprezentuje czerwono-białą odmianę bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, urodziła się 13.07.2018 r. w Stadninie Koni w Dobrzyniewie. W chwili wyłaniania najpiękniejszej jałowicy ring wystawowy w Minikowie odwiedziła para prezydencka, co było dużą sensacją. Prezydent RP Andrzej Duda w dowód uznania za całokształt osiągnięć hodowlanych osobiście wręczył listy gratulacyjne prezesowi Stadniny Koni w Dobrzyniewie Felicjanowi Pikulikowi oraz prezesowi Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach Januszowi Zarembie.

Podczas pobytu w Minikowie prezydent RP wręczył także nagrody laureatom konkursu Agroliga oraz skierował wiele ciepłych słów do rolników z woj. kujawsko-pomorskiego. W swoim wystąpieniu nawiązał do 42. odsłony Targów Rolno-Przemysłowych Agro-Tech, wskazując na dokonania polskich rolników w ciągu 42 lat, oraz nakreślił kierunek rozwoju naszego rolnictwa w przyszłości. – Nowoczesne rolnictwo oznacza przede wszystkim zdrowe, dobre dla człowieka… A więc takie rolnictwo, które jest realizowane w sposób zrównoważony – powiedział prezydent RP. Nadmienił, że podstawą gospodarki rolnej w naszym kraju będą rodzinne gospodarstwa rolne.

Towarzyszący parze prezydenckiej minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski w swoim wystąpieniu nawiązał m.in. do hodowli zwierząt gospodarskich w Polsce i zapowiedział zmiany w dotychczasowym sposobie wspierania ze środków publicznych związków hodowców, które zajmują się nadzorem nad hodowlą. – Środków nigdy nie zabraknie, one będą transferowane w dalszym ciągu, ale w taki sposób, aby nie docierały tylko do wąskich grup zainteresowanych, ale żeby służyły całemu polskiemu rolnictwu – powiedział szef resortu. Poinformował także o podejmowanych działaniach niwelujących skutki suszy, które w ciągu kilku lat pozwolą racjonalnie zarządzać zasobami wody.

Tradycyjnie uwieńczeniem dwudniowej prezentacji bydła mlecznego na ringu wystawowym w Minikowie był Konkurs Młodego Hodowcy, organizowany przez Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła i Polską Federację. W tym roku w rywalizacji uczestniczyło trzynaścioro dzieci. Zdaniem Małgorzaty Lisieckiej, prowadzącej konkurs, wszystkie dzieci okazały się zwycięzcami. Nagrody dla milusińskich ufundowało 17 sponsorów. 

Nadchodzące wydarzenia