SOL – podsumowanie roku 2021

Rok 2021 był dla całego SOL-owego zespołu bardzo pracowity – przygotowywaliśmy założenia dla wielu nowych funkcjonalności, które zostaną wdrożone w 2022 r., stale udoskonalaliśmy już istniejące i szkoliliśmy pracowników i hodowców.

tekst: Joanna Kwaśniewska

Użytkownicy

Szczególnym osiągnięciem jest tegoroczne przekroczenie progu 5 tys. użytkowników programu SOL – na koniec listopada było ich 5490. Jest to dowód na niesłabnące zainteresowanie programem i zadowolenie tych użytkowników, którzy polecali go swoim znajomym. Niezwykle cieszą nas kolejne nadchodzące zgłoszenia, w tym te pochodzące od hodowców spoza oceny – oni również mają możliwość korzystania z programu (koszt to 275 zł netto rocznie). Aktualnie są 72 takie gospodarstwa i ciągle przybywają kolejne. Wykres 1 (niebieska linia) przedstawia wzrost liczby użytkowników w ciągu roku – zwykle obserwujemy mniejszą liczbę zgłoszeń do programu w miesiącach letnich, kiedy intensywnie są prowadzone prace polowe – żniwa i sianokosy.

Wykres 1. Liczba użytkowników i logowań w programie SOL

Aktywność

Użytkownik, który wprowadza do programu min. 90% zdarzeń wymaganych na wykazie zdarzeń (dokumencie przekazywanym zootechnikowi oceny), może otrzymać rabat w wysokości 0,2 zł od każdej sztuki ocenowej – jest to oszczędność nie tylko pieniędzy, ale i czasu, ponieważ zootechnik, przyjeżdżając na próbny dój, może pobrać z SOL-a na smartfona wszystkie zapisane przez hodowcę zdarzenia. Generalnie 44% użytkowników wpisuje do programu informacje o (przynajmniej niektórych) zdarzeniach, a średnio 20% uzyskuje rabat z tego tytułu. Liczba logowań w tym roku wzrosła o 31% w porównaniu z rokiem poprzednim (wykres 1).

Zdarzenia

SOL to elektroniczny notatnik oborowy, który może przechowywać nieograniczoną liczbę zapisów na temat zdarzeń w oborze. Najpopularniejszymi zdarzeniami wprowadzanymi do programu były pokrycia (29% wszystkich rejestracji), przemieszczenia w gospodarstwie (16%) oraz badania cielności (14%). Średnio dziennie do programu trafia ponad 2,5 tys. zdarzeń. Wprowadzać je można również za pomocą dodatkowych modułów, którymi są Inseminator (na koniec roku korzystało z niego o 40% hodowców więcej niż w 2020), Zdrowie (wzrost o 6%) oraz Zgłoszenia do ARiMR (przybyło 25%).

Gospodarstwa

Struktura wielkości gospodarstw nie zmieniła się od zeszłego roku – nadal ponad połowa z nich to obory utrzymujące pomiędzy 20 a 49 sztuk krów. Ich liczba w SOL-u wzrosła aż o połowę w stosunku do końca 2020. Przybyło także 29 bardzo dużych gospodarstw (wykres 2). To wszystko składa się na zakres „objęcia” populacji ocenianej SOL-em – już 47% krów ma swoje karty w programie.

Wykres 2. Struktura gospodarstw SOL

SOL-asystenci

Od początku działania programu hodowców wspiera w pracy z programem wykwalifikowany zespół SOL-asystentów. To oni odbierają i wykonują telefony (aż 7341 połączeń w 2021), czaty (638 rozmów) i maile. Pod koniec roku, po dłuższej nieobecności, wróciła do zespołu Dorota Stożek. Teraz każdy z asystentów ma przypisany swój region oceny: Dorota Stożek – RO Północ, Katarzyna Kamola – RO Zachód, Justyna Szurek – RO Centrum, Sławomir Olędzki – RO Wschód. Nadal można się kontaktować z nami od poniedziałku do czwartku w godzinach 7–20 i w piątki 7–15.

Nowości i plany

Ten rok był wyjątkowy pod względem ilości pracy nad rozwiązaniami, które ujrzą światło dzienne w  2022 r. – nie będziemy dokładnie zdradzać, co to będzie, ale można się spodziewać wielu ułatwień, które zapewnią nowe funkcjonalności. Trwają intensywne prace nad udoskonaleniem modułu Zgłoszenia do ARiMR, który usprawni prowadzenie dokumentacji wymaganej przez Agencję. Nowościami, jakie weszły do programu w tym roku, były raporty błędnych cielności, czyli alarmy informujące o tym, że samica ma wpisany pozytywny wynik badania na cielność, ale pokrycie, które zaowocowało tą ciążą, jest nieoficjalne, bo niezarejestrowane w systemie Symlek. Pomaga to pilnować kwestii pochodzenia cieląt. Ponadto wprowadziliśmy funkcje związane z prowadzeniem oceny mięsnej w SOL-u – z niektórych funkcji mogą skorzystać również obory mleczne. Mam na myśli zapisywanie wyników ważenia zwierząt. Jak co roku dokonaliśmy kilkunastu drobnych poprawek funkcjonowania programu, m.in. ułatwiliśmy ustawienia wysyłki SMS (przypominamy, że dodanie przypomnień SMS-owych jest bezpłatne).

W imieniu całego zespołu pracującego nad programem Stado OnLine bardzo dziękuję za dotychczasowe zaufanie i wszystkie opinie, które nam Państwo przekazujecie – bez Waszego udziału rozwój programu nie byłby możliwy. Mamy nadzieję na kolejny dobry rok. Zapraszamy hodowców, którzy jeszcze nie znają SOL-a, do wypróbowania jego funkcjonalności. 

Nadchodzące wydarzenia