Szczęśliwa Trzynastka w Szczyrzycu

W dniach 1–2 czerwca 2019 r. odbyła się Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu. Już po raz trzynasty grono entuzjastów tej rasy oglądało zmagania hodowców prezentujących swoje podopieczne na ringu.

tekst: Wojciech Rasiński, zdjęcia: Wojciech Rasiński, Robert Gutter

Tegoroczna edycja zgromadziła 33 hodowców z województw małopolskiego i podkarpackiego, którzy zaprezentowali 69 sztuk bydła. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: gospodarz terenu – wójt Gminy Jodłownik Paweł Stawarz, prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik oraz prezes Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego Wacław Drożdż. Jak co roku bydło prezentowano w dwóch grupach: uczestniczące w programie ochrony zasobów genetycznych oraz z programu doskonalenia rasy. Wybrano dwa superczempiony, prezentujące typowe cechy charakteryzujące te dwie grupy. Superczempionem wystawy w programie doskonalenia rasy została krowa Beretka, własność Edwarda Solarczyka z Wróblówki. Za superczempiona wystawy w programie ochrony zasobów genetycznych uznano krowę Fidę, własność GR Kuc Czesław z Podłopienia. Dekoracji najpiękniejszych sztuk w danej grupie dokonał Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM. Sędzia Roman Januszewski i jego asystentka Karolina Mrozek (debiutująca w tej roli) podkreślali bardzo dobre przygotowanie zwierząt. Wystawie towarzyszyła degustacja produktów mlecznych pod hasłem „Produkty mleczne w żywieniu człowieka – ich wyjątkowa wartość”, finansowana z Funduszu Promocji Mleka. Jej organizatorem była Małopolska Izba Rolnicza. Po zakończeniu zmagań na ringu, podczas sobotniego „Wieczoru Hodowcy” trwały ożywione dyskusje i spotkania wystawców, zaproszonych gości i sympatyków tej rasy bydła. W drugim dniu jej trwania hodowcy, właściciele najpiękniejszych zwierząt, otrzymali z rąk prezydenta Leszka Hądzlika, wiceprezydenta Krzysztofa Banacha i dyrektor Ewy Kłębukowskiej puchary, dyplomy i wyróżnienia. Prezydent PFHBiPM z uznaniem wypowiadał się o dokonaniach hodowców. Tradycyjnie największe brawa otrzymały dzieci biorące udział w Konkursie Młodego Hodowcy, oprowadzające 12 sztuk cieląt. Wszyscy uczestniczący w wystawie zgodnie orzekli, że to była „szczęśliwa trzynastka”! 

Czempion wystawy, jałówka z programu doskonalenia rasy, hodowca: Edward Solarczyk
Czempion wystawy, jałówka z programu ochrony zasobów genetycznych,
hodowca: GR Czesław Kuc, towarzyszy mu asystentka sędziego Karolina Mrozek
Pamiątkowe zdjęcie uczestników wystawy
Młodzi hodowcy na ringu
Nagrodzeni hodowcy na scenie

Nadchodzące wydarzenia