W Dolsku o automatyzacji produkcji mleka

Robotyzacja i automatyzacja wielu procesów w produkcji mleka i nowoczesne metody zarządzania stadem były wiodącymi tematami tegorocznej, jesiennej konferencji w Dolsku, zorganizowanej dla hodowców z Regionu Oceny Poznań PFHBiPM.

tekst i zdjęcia: Ryszard Lesiakowski

Już drugi raz jesienią hodowcy z województw: lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego zjechali do Dolska, aby dyskutować o swojej przyszłości. W ubiegłym roku zastanawiano się nad krową przyszłości, która miałaby produkować efektywnie mleko, oraz nad metodami hodowli takich zwierząt. W listopadzie bieżącego roku temat dwudniowej konferencji brzmiał „Automatyzacja – przyszłość w produkcji mleka i hodowli bydła”.

Pierwszego dnia prelegenci wskazali m.in. na korzyści, jakie niesie postęp technologiczny w utrzymaniu bydła mlecznego i pozyskiwaniu mleka. Aneta Neneman (PFHBiPM) w wystąpieniu pt. „Automatyzacja – przyszłość w produkcji mleka i hodowli bydła z perspektywy doradcy” wskazała na zagrożenia, jakie może stwarzać automatyzacja produkcji mleka w oborach. Kłopoty mogą wynikać z nieumiejętnej interpretacji bardzo wielu danych, generowanych np. przez roboty udojowe. Ponadto hodowcy, zdając się na automatyzację procesów technologicznych, poświęcają mniej czasu na obserwację zwierząt, a niestety urządzenia niekiedy zawodzą. Podobnego zdania jest Zbigniew Zajner z firmy GEA, który wygłosił prelekcję pt. „Nowe trendy w projektowaniu obór”. Natomiast prof. Zygmunt M. Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w prezentacji „Zarządzanie krów mlecznych z raportami PFHBiPM” zwrócił uwagę na wiele możliwości obniżenia kosztów produkcji mleka dzięki umiejętnemu korzystaniu z raportów wynikowych próbnych udojów. O możliwościach poprawy płodności krów dzięki m.in. stosowaniu protokołów hormonalnych do sterowania cyklem płciowym samic informował hodowca, lekarz weterynarii Michał Hądzlik. Kwestię poprawy rozrodu krów w stadzie omówił także Waldemar Krzymowski (PFHBiPM), który podjął temat „Wykorzystanie badań PAG w nowoczesnej hodowli”. Zasady korzystania z Indeksu Ekonomicznego w selekcjonowaniu krów i buhajów w celu zwiększania rentowności produkcji mleka wyjaśniła dr Katarzyna Rzewuska z Centrum Genetycznego PFHBiPM.

W drugim dniu uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z wieloma rozwiązaniami technologicznymi podczas zwiedzania nowoczesnej obory w Gospodarstwie Rolnym Drzewce Hądzlik Lipowczyk, w której utrzymywanych jest obecnie 348 krów o średniej rocznej wydajności 12 761 kg mleka. Krowy dojone są w dojarni karuzelowej zewnętrznej na 32 stanowiska udojowe. Ciekawy, i jednocześnie rzadko spotykany w Polsce, jest zastosowany tu system schładzania krów w poczekalni.

Więcej informacji o zwiedzanym gospodarstwie i streszczenie wygłoszonych prelekcji na konferencji w Dolsku przedstawimy w kolejnym wydaniu naszego miesięcznika. 

Nadchodzące wydarzenia