Wsparcie dla osesków

Poprawne odpojenie siarą nowo narodzonych cieląt decyduje o ich zdrowotności w okresie odchowu oraz wpływa na użytkowość przyszłej krowy. Zaleca się, aby w pierwszej godzinie życia osesek pobrał ok. 2 litrów siary i następne 2 litry w pierwszych sześciu godzinach życia. Siara podana w tym czasie zawiera najwięcej dostępnych dla cieląt immunoglobulin, które chronią cielęta przed chorobami. W miarę upływu czasu stężenie immunoglobulin w siarze systematycznie maleje oraz zmniejsza się przepuszczalność błony śluzowej jelita cienkiego dla ciał odpornościowych. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze napojenie cieląt siarą. Jednakże są sytuacje, w których cielęta przychodzą na świat bardzo osłabione, np. po ciężkich porodach, i nie wypijają zalecanej ilości siary. Zdarza się także, że cielęta urodzone w nocy nie otrzymają siary w zalecanym czasie. Aby zwiększyć ich witalność i ochronę przed chorobami, firma Blattin zaleca stosowanie preparatu Blattinsan Immnunosan. Jest to pasta z siary, zawierająca witaminy, probiotyki oraz łatwo przyswajalne żelazo. Preparat nie zastępuje siary z pierwszego udoju, lecz ją uzupełnia. Battinsan Immunosan oferowany jest w tubostrzykawach o pojemności 15 ml. Producent zaleca dwukrotne podawanie preparatu bezpośrednio do pyska, tj. tuż po porodzie i 12 godzin później. Preparat oferowany jest w zestawach po 6 sztuk w cenie 135 zł netto. www.blattin.pl

Nadchodzące wydarzenia