Czas spotkań z hodowcami na Warmii i Mazurach

Zgodnie z wieloletnią tradycją na terenie woj. warmińsko-mazurskiego odbyło się osiem spotkań, podczas których m.in. podsumowano wyniki oceny wartości użytkowej bydła mlecznego w 2017 r.

Tekst i zdjęcia: Zdzisław Szewczak, kierownik oddziału PFHBiPM w Olsztynie zs. w Dorotowie

Spotkania odbyły się na terenie działalności kół terenowych WMZHBM, m.in. w Bogaczewie k. Elbląga, Piszu, Wilkasach k. Giżycka, Rożentalu k. Lubawy, Woli Muntowskiej, Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim oraz w Olecku.

Głównym celem organizowanych spotkań było omówienie przez pracowników oddziału PFHBiPM w Olsztynie zs. w Dorotowie rocznych wyników z oceny wartości użytkowej bydła mlecznego oraz przekazanie wszystkich nowości wprowadzonych przez PFHBiPM. W programie były wystąpienia przedstawicieli m.in. Działu Hodowli Bydła PFHBiPM, SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy, powiatowych lekarzy weterynarii oraz z firm współpracujących z Polską Federacją: Zoetis, Intervet, Swimer i Agrocentrum.

Najlepsi hodowcy otrzymali puchary i książki ufundowane przez PFHBiPM. Przedstawiciel WMZHBM wręczał medale pamiątkowe z okazji 25-lecia powstania Związku oraz 5-lecia ufundowania dla niego sztandaru.

Uczestnicy spotkań poruszali tematy związane z opłacalnością produkcji mleka, obawą przed ponownym spadkiem cen na sprzedawany surowiec i brakiem ich stabilizacji. Podniesiono również zagadnienie związane z rozprowadzaniem kolczyków przez zootechników oceny. Do przedstawionych pytań i kwestii problemowych ustosunkowali się przedstawiciele podmiotów skupowych, członkowie zarządu WMZHBM i pracownicy PFHBiPM. Spotkania zakończyły się wspólnym obiadem. Należy podkreślić, że frekwencja była bardzo wysoka – w sumie w spotkaniach uczestniczyło ponad 500 osób.

[vls_gf_album id=”266″]

Nadchodzące wydarzenia