Danko Bomba ponownie prowadzi w rankingu genomowych jałowic

Rankingi najlepszych jałówek i krów, tzw. topy, stad i buhajów rasy PHF cieszą się wśród hodowców dużą, stale rosnącą popularnością i są wyczekiwane przez nich z zaciekawieniem, zwłaszcza te publikowane tylko trzy razy w ciągu roku.

tekst: Anna Siekierska

Strona Centrum Genetycznego www.cgen.pl, bo tam właśnie można znaleźć te rankingi, z pewnością notuje spory ruch i przyrost odwiedzin. Nowością wprowadzoną w sezonie 2019.3 jest możliwość edytowania wszystkich rankingów nie tylko według znanego hodowcom bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej indeksu gPF/PF, ale też według nowego kryterium, jakim jest Indeks Ekonomiczny (IE). Indeks ten będzie zawsze towarzyszyć w rozważaniach dotyczących wartości hodowlanych samic i buhajów równolegle z indeksem PF, a z pewnością ekonomiczny aspekt prowadzenia pracy hodowlanej przemówi do wyobraźni (i kieszeni) hodowców. Można więc się spodziewać, że szybko znajdzie zwolenników, którzy chętnie będą się nim posługiwać. W tabeli prezentującej ścisłą czołówkę genomowo ocenionych jałówek rasy PHF odmiany HO, liczącej 118 sztuk uszeregowanych według indeksu gPF, znajduje się też kolumna z Indeksem Ekonomicznym. Od razu można zauważyć, że wartości indeksu gPF prezentowanej czołówki różnią się zaledwie o 12 punktów, i mieszczą się w przedziale od gPF = 160 u jałówki otwierającej zestawienie do gPF = 148 u jałówki będącej na 118. pozycji. Rozpiętość ocen według IE prezentowanych jałówek jest dużo większa, wynosi 981 zł, i mieści się w zakresie od 2293 do 1312. Ze 118 jałówek uszeregowanych według indeksu gPF, 53 sztuki znajdują się wśród takiej samej liczby najlepszych jałówek uporządkowanych według Indeksu Ekonomicznego.

W zestawieniu jałówek z najwyższymi indeksami gPF w sezonie 2019.3 dominują sztuki urodzone w 2019 r. – jest ich 73. Dla większości z nich są to pierwsze oceny. Grupę jałówek urodzonych w 2018 r. tworzą 43 sztuki, a zaledwie dwie z prezentowanego zestawienia urodziły się w 2017. Tendencja kierowania do genomowej oceny bardzo młodych jałówek jest niezwykle pozytywna, a być może jeszcze bardziej ugruntuje się przez stosowanie rodowodowego indeksu ekonomicznego (rIE), gdy hodowcy będą się nastawiać na utrzymywanie zwierząt, które przyniosą w przyszłości zysk, a nie będą generować strat.

Danko Bomba

Jałowice z prezentowanego rankingu są córkami 48 buhajów. 34% z nich pochodzi po trzech rozpłodnikach: najwięcej – 16 sztuk – jest córkami Cyrano, 15 jałowic to córki Bravenessa, a trzeci buhaj, Noble, ma 9 córek w zestawieniu.

Na kilka słów zasługuje, otwierająca już po raz drugi ten ranking, Danko Bomba PL005482473694, urodzona 23 stycznia 2019 r. na fermie w Choryni. Obecnie jest to najwyżej oceniona jałówka w Polsce – córka amerykańskiego buhaja o imieniu Braveness. Podobnie jak jej trzy siostry, przyszła na świat w wyniku przeniesienia zarodków pobranych od matki Danko Bomby PL005365814101. Dotychczas dwukrotnie poddana zabiegowi embriotransferu, ma już osiem córek, a w sezonie 2019.3 z indeksem gPF = 147 plasuje się na siódmym miejscu najlepszych krów ocenionych genomowo. To na pewno nie koniec jej hodowlanej kariery. Pełne siostry naszej liderki znajdują się w aktualnym zestawieniu top 100 genomowych jałówek, i zajmują następujące pozycje: 9. (z gPF = 155), 35. (z gPF = 151) i 68. (z gPF = 149). Dwie jej półsiostry po buhaju Cyrano, urodzone w 2018 r., są na 11. i 15. pozycji w tym rankingu. Godny podkreślenia jest fakt, że Danko Bomba PL005482473694 wywodzi się z rodziny polskiej krowy, której niezwykle cenne cechy zostały zidentyfikowane za pomocą badania genomu. Rodzina ta rozwija się dzięki konsekwentnej pracy hodowlanej prowadzonej w DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. w Choryni.  

Lista najlepszych jałówek rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany HO uszeregowanych według indeksu gPF – ocenionych w sezonie 2019.3 na podstawie genomu

Nadchodzące wydarzenia