Fotografia rodzinna Danko Meli z Kopaszewa

tekst: Anna Siekierska, zdjęcia: Photo Team

Rubryka „Excellent” zadomowiła się już na dobre na łamach czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”. Ma tu swoje stałe miejsce od lipca 2014 r. Oznacza to, że dotychczas zaprezentowaliśmy naszym Czytelnikom 67 zdjęć krów ocenionych na doskonałą (z ang. excellent) ocenę pokroju.

Okazuje się, że krów z doskonałym pokrojem przybywa regularnie i tak dużo, że załoga naszego federacyjnego Photo Team mogłaby mieć stałe zajęcie, a teraz nie do każdej excellentki, z braku czasu, możemy dojechać. Udało się uwiecznić taki oto pokrojowy rarytas…

W ciągu ponad pięciu lat funkcjonowania rubryki „Excellent” kilkakrotnie prezentowaliśmy rodzinne duety, tj. matkę i córkę – doskonałe pod względem pokroju. Przypomnieć tu trzeba Astry z Lubiany, Addisony z Garzyna czy Maggie z Gałowa. Ale pierwszy raz zdołaliśmy uchwycić, i w dodatku udokumentować na wspólnym zdjęciu, krowę i jej dwie czteroletnie córki, urodzone w wyniku przeniesienia zarodków – wszystkie z oceną EX. W poprzednim wydaniu HiChB została zaprezentowana Danko Mela PL005280404753 z Kopaszewa, będąca matką sporej rodziny, bo doczekała się już dziewięciu córek. Dziś mam przyjemność przedstawić jej dwie córki: Danko Melę PL005410033181 i Danko Melę PL005410033105, będące pełnymi siostrami po buhaju Seagull-Bay Silver. Krowy te – Mela matka i jej córki – są podobne do siebie pod względem umaszczenia jak trzy krople wody. Na zdjęciu stoją (od lewej): siostry Mela PL005410033105 i Mela PL005410033181, a w głębi Mela PL005280404753 – ich matka. Za pokrój obie siostry uzyskały w drugiej laktacji identyczne oceny: za ramę ciała – 91 pkt, za siłę mleczności – 91 pkt, za nogi i racice – 89 pkt, za wymię – 89 pkt, co daje notę ogólną – 90 pkt. Obie Mele są w drugiej laktacji i każda z nich urodziła dwie jałówki. Tak więc rodzina się stale powiększa. Oprócz ewidentnych podobieństw krowy te także różnią się od siebie.
Obie czteroletnie siostry, żyjące na fermie w Kopaszewie należącej do DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. w Choryni, były zgenotypowane. Danko Mela PL005410033181 uzyskała indeks gPF = 144, co dało jej status matki buhajów. Jej wartość hodowlana wyrażona Indeksem Ekonomicznym wynosi 1716, i to daje jej 133. pozycję w rankingu krów odmiany HO według IE w sezonie 2019.3. Dotychczas Danko Mela PL005410033181 wyprodukowała 27 100 kg mleka. Jej druga laktacja zanosi się na rekordową, bo podczas 276 dni doju udoiła już 15 784 kg mleka o zawartości 4,33% tłuszczu i 3,07% białka. Z początkiem kwietnia oczekiwane jest trzecie wycielenie tej krowy. Natomiast wartość hodowlana drugiej, Danko Meli PL005410033105, została oszacowana na gPF = 133. Do tej pory wyprodukowała ona 23 700 kg mleka. Te niewielkie, zdawać by się mogło, fenotypowe różnice w produkcji mleka obu krów mają swoje podłoże w genetyce, i wskazują na to również wartości podindeksów produkcji – o 13 punktów jest wyższy PI_PROD na korzyść Meli z wyższym udojem. Cóż, choć te krowy są pełnymi siostrami, genomika pokazała, że to Mela PL005410033181 odziedziczyła lepszy garnitur genów i potencjał do produkcji mleka. I dobrze to wykorzystuje. 


Nadchodzące wydarzenia