Doskonała Lina Osa 2 ET z Jarantowic

Krowa Lina Osa 2 PL005306419037 urodziła się 8 września 2013 roku na fermie w Jarantowicach, w jednej z obór zarodowych, w której utrzymywane są krowy mleczne rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, w Ośrodku Hodowli Zarodowej sp. z o.o. w Osięcinach.

tekst: MArek Solarek, PFHBiPM; zdjęcie: Photo Team

W OHZ Osięciny wykorzystuje się nowoczesne metody hodowlane, których efektem jest przyspieszenie postępu genetycznego. Jedną z nich jest transplantacja zarodków, której poddawane są szczególnie cenne samice, głównie jałówki. Elementem tej metody biotechnologicznej jest wywołanie superowulacji, prowadzące do zapłodnienia drogą inseminacji wielu komórek jajowych i uzyskania w rezultacie tego zabiegu kilku do kilkunastu zarodków, przenoszonych następnie do organizmów odpowiednio przygotowanych biorczyń, najczęściej jałówek. Biorąc pod uwagę, że do inseminacji w zabiegach embriotransferu używa się przeważnie najlepszych rozpłodników – ojców buhajów, prawdopodobieństwo uzyskania genetycznie bardzo dobrego potomstwa w ilości często przewyższającej naturalne możliwości krowy w ciągu całego jej produkcyjnego życia wzrasta kilkakrotnie. Coraz częściej ośrodki hodowli zarodowej przeprowadzają także zabiegi ET z użyciem seksowanej wersji nasienia buhajów, świadomie kładąc nacisk na pozyskanie wyłącznie żeńskiego potomstwa pary rodzicielskiej, a więc z zamiarem przyspieszenia postępu genetycznego w stadzie w oparciu o ścieżkę żeńską. W ostatnich latach, gdy coraz bardziej rozwija się metoda szacowania wartości hodowlanych z wykorzystaniem genomu, rośnie też ranga samic w rozprzestrzenianiu postępu hodowlanego, gdyż wiarygodność oceny genomowej jest tak samo wysoka dla jałówek oraz krów jak dla buhajków. W wyniku przeniesienia zarodków urodziła się także Lina Osa 2 PL005306419037. Matka i babka krowy wyróżniały się pod względem pokroju. Lina Osa 2 wycieliła się pierwszy raz w wieku 26 miesięcy. Znakomity rodowód z tak sławnymi buhajami, jak Justice i Boliver oraz Bolton i Superstition, czy wreszcie Mascalese, z których każdy był w Polsce ojcem buhajów, a także bardzo dobry pokrój i wysoka produkcja mleka w pierwszej laktacji przyczyniły się do tego, że Lina Osa 2 PL005306419037 jako trzyletnia krowa została wpisana do rozdziału Elita w części głównej księgi. Druga i trzecia laktacja stanowiły potwierdzenie niezwykle wysokiego potencjału genetycznego krowy, co przekładało się na wzrastający z każdą wyceną indeks selekcyjny PF. Wreszcie w sezonie 2018.3 osiągnął on wartość jak dla kandydatki na MB. Zapewne za sprawą już ukończonej trzeciej laktacji, w której wyprodukowała ponad 18 tys. kg mleka, w obecnym sezonie wartość hodowlana krowy wyrażona indeksem PF znowu zanotowała wzrost. Te wspaniałe produkcyjne osiągnięcia – Lina Osa 2 ma na koncie już ponad 58 tys. kg mleka – idą cały czas w parze z coraz lepszymi parametrami pokroju naszej krowy. Zresztą świadczy o tym jej kariera wystawowa, która zaczęła się w 2015 roku, kiedy to, jako cielna jałowica, w kategorii wiekowej od 19–21 miesięcy zdobyła tytuł wiceczempiona na XXVII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Taki sam sukces przypadł jej w udziale w tym samym roku na RWZH w Minikowie. Kolejny raz została pokazana na ringu w Poznaniu jako krowa w II laktacji. Dalszy postęp w zakresie pokroju został przypieczętowany oceną doskonałą, wykonaną w dwa miesiące po trzecim wycieleniu. Na ocenę ogólną EX 90 pkt złożyły się następujące noty: za ramę ciała – 92 pkt, za siłę mleczności – 90 pkt, za nogi i racice – 91 pkt, za wymię – 88 pkt. Krowa Lina Osa 2 jest obecnie przygotowywana do czwartego wycielenia. 

LINA OSA 2

Nadchodzące wydarzenia