Doskonale w Michałowie

Z roku na rok dość szybko powiększa się liczba gospodarstw prowadzących ocenę wartości użytkowej bydła. Dość szybko zwiększa się także liczba krów, dla których taka ocena jest prowadzona. Jednak nie rośnie już w takim samym tempie liczba krów, które możemy określić jako doskonałe pod względem cech pokroju. Nie oznacza to, że nie możemy takich zobaczyć. Przykładem jest chociażby ASTRA 117 o nr. PL005296148368, którą spotykamy w gospodarstwie prowadzonym przez Michała Glonka wraz z żoną Dagmarą i mamą Teresą.

Gospodarstwo – z wielkimi tradycjami hodowlanymi i wielką pasją dla hodowli krów mlecznych zapoczątkowaną przez tatę Michała, Stefana Glonka – położone jest prawie w środku Polski, w Michałowie, między Łodzią a Tomaszowem Mazowieckim.

Dzisiejsza bohaterka dołączyła do grupy krów doskonałych dopiero w IV laktacji, zapisując w swojej kartotece taką oto punktację typu i budowy: rama ciała – 91 pkt, siła mleczności – 89 pkt, nogi i racice – 90 pkt, wymię – 89 pkt.
Pozwoliły one ASTRZE 117 uzyskać ocenę ogólną 90 pkt i szczycić się tytułem krowy „doskonałej”.

Jak widać, linia Astry to prawie gwarancja uzyskania potomstwa o wspaniałym pokroju. O ilu innych doskonałych Astrach jeszcze usłyszymy, czas pokaże. A ponieważ Michał jest mocno zaangażowany w szereg projektów hodowlanych – genomowanie jałowic, ocena pokroju w ramach usługi „rutyna +”, ocena pokroju krów w dalszych laktacjach, dobór do kojarzeń z wykorzystaniem wyników z oceny pokroju – to mam wielką nadzieję, że sukces ASTRY 117 jest dopiero początkiem ekspansji krów excellent w tym gospodarstwie. 

Przebieg życia ASTRY 117
– CV (curriculum vitae),
czyli zalet ciąg dalszy:

Imię: Astra 117, nr rejestracyjny PL005296148368
Data ur.: 21.11.2013

Rodzice:
ojciec – Sleeman, Ca7817774
matka – Astra 100, PL005315262846, ubyła zaraz po wycieleniu

Kariera produkcyjna – laktacje:
I – 10 132 kg mleka, 3,61% tłuszczu, 3,19% białka
II – 13 224 kg mleka, 3,43% tłuszczu, 3,27% białka
III – 9808 kg mleka, 3,89% tłuszczu, 3,59% białka
IV – w trakcie, za 116 – 7276 kg mleka

Ocena pokroju – laktacje:
I – RC (85 pkt), SM (85 pkt), NR (84 pkt), W (85 pkt), ogólna (85 pkt)
III – RC (92 pkt), SM (89 pkt), NR (89 pkt), W (87 pkt), ogólna (89 pkt)
IV – RC (91 pkt), SM (89 pkt), NR (90 pkt), W (89 pkt), ogólna (90 pkt)

Osiągnięcia:
Matka buhajów od 2017 r.

Potomstwo:
25.10.2015 – Astra 126
27.10.2018 – Astra 168

Ciekawostka – pokrój córki i babki w I laktacji:
córka – Astra 126; RC (85 pkt), SM (83 pkt), NR (84 pkt), W (84 pkt),
ogólna (84 pkt)
babka – Astra 91; RC (89 pkt), SM (83 pkt), NR (83 pkt), W (83 pkt),
ogólna (84 pkt)

Nadchodzące wydarzenia