Jak rejestrować zabiegi inseminacyjne w Symleku?

Zgodnie z aktualnymi przepisami (Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r., Dz. U. z 2007 r. nr 133, poz. 921, z późn. zm.) inseminator ma obowiązek zgłoszenia do systemu Symlek zabiegu unasieniania każdej krowy/jałówki będącej pod oceną użytkowości mlecznej. Inseminator może rejestrować zabiegi inseminacji osobiście lub upoważnić do tego inny podmiot, np. firmę sprzedającą nasienie.

tekst: Agnieszka Antczak

Na stronie internetowej www.pfhb.pl, po kliknięciu w menu przycisku Symlek, można znaleźć wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji obu wariantów działania.

Jeżeli chcemy upoważnić firmę zewnętrzną do rejestrowania zabiegów w naszym imieniu, należy przesłać do niej upoważnienie do wprowadzenia informacji o zabiegach inseminacyjnych. W upoważnieniu wpisujemy swoje dane – imię, nazwisko, NIP, PESEL, adres zamieszkania oraz nazwę i adres firmy, na którą chcemy scedować obowiązek rejestracji inseminacji. Nie zapomnijmy o wpisaniu miejscowości, daty oraz o czytelnym podpisie.
Należy zauważyć, że w tym przypadku inseminator praktycznie nie ma kontroli nad przepływem informacji o unasienianiu do Symleku. W skrajnym przypadku może się zdarzyć, że informacja o inseminacji nie dotrze do systemu przed wycieleniem samicy. Pojawi się wówczas problem z ustaleniem pochodzenia urodzonego cielęcia.

Aby móc samodzielnie rejestrować zabiegi unasieniania w Symleku, należy zgłosić ten fakt Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz zawrzeć z nią stosowną umowę. Na stronie internetowej Federacji (www.pfhb.pl) znajduje się przycisk z napisem „Symlek”. Po kliknięciu przycisku odnajdujemy 2 dokumenty do pobrania:
• Zgłoszenie podmiotu przekazującego informacje o zabiegach unasieniania w stadach objętych oceną wartości użytkowej – drukujemy 1 egzemplarz,
oraz
• Wzór umowy – drukujemy 2 egzemplarze.

Wypełnione i podpisane dokumenty (jedno zgłoszenie i dwie kopie umowy) przesyłamy listownie na adres:
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
ul. Żurawia 22
00-515 Warszawa

Wnioskodawca otrzyma (zwykłą pocztą) jedną kopię podpisanej obustronnie umowy oraz potrzebne kody, hasło i login. Zarejestrowany w ten sposób podmiot może wprowadzać informacje o zabiegach inseminacyjnych przez Internet za pomocą narzędzia udostępnionego na stronie internetowej PFHBiPM. W tym celu należy kliknąć przycisk „System Symlek”, umieszczony we wspomnianej wcześniej zakładce „Symlek”.

Hodowców, którzy samodzielnie inseminują w swoim stadzie i korzystają z programu Stado OnLine (SOL), zachęcamy do wprowadzania informacji o zabiegach za pomocą udostępnionego w aplikacji modułu „Inseminator”, który zapewnia automatyczne przekazywanie danych o zabiegach inseminacyjnych do Symleku. Trzeba jednak podkreślić, że możliwość skorzystania z modułu jest uwarunkowana wcześniejszym zawarciem wspomnianej wyżej umowy. 

Nadchodzące wydarzenia