Konferencja „Nie marnuj żywności. Szkoda planety!”

Dzisiaj w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja naukowa poświęcona tematom przeciwdziałania marnowaniu żywności. Konferencję otworzył szef resortu rolnictwa – Robert Telus.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Antczak i Michał Korytko

Pan Minister w swojej wypowiedzi nawiązał do czasów gdy pełnił funkcję prezesa spółki komunalnej, gdzie zrozumiał, iż dopóki nie zmieni się mentalność konsumentów,  nie będziemy w stanie osiągnąć realnej poprawy w kwestii racjonalnego dysponowania żywnością. Zdaniem Pana Telusa, podstawą zmiany zachowań przeciętnej osoby w tych właśnie kwestiach jest zaangażowanie najmłodszych, to właśnie dzieci zwracają nam uwagę na to jak istotne jest podejście „zero waste”. Dlatego też edukacja o ekologii w szkołach prowadzi do najbardziej wymiernych efektów i na tym powinniśmy się skupiać. I trudno się z tym nie zgodzić.

Sama konferencja została przygotowana bardzo rzetelnie, miło było widzieć zaangażowanie ze strony organów publicznych w tak szlachetne działania i poruszanie jednego z najważniejszych tematów dzisiejszej ekologii. Główną częścią konferencji były trzy panele dyskusyjne w których brały udział m.in.: przedstawiciele stowarzyszenia „Food Sharing” w Warszawie, przedstawiciele Polskiego Banku Żywności z prezesem na czele, przedstawicielka instytucji charytatywnej – Caritas, przedstawicielstwem Jeronimo Martins Polska (sieć sklepów Biedronka), prowadzący programu „Top Chef” Grzegorz Łapanowski oraz wielu innych panelistów związanych z działaniem na rzecz nie marnowaniu żywności.

Marnotrawstwo żywności stanowi kompleksowy problem, który ma wymiary ekonomiczne, ekologiczne oraz etyczne. Naszym priorytetem powinno być zapobieganie marnowaniu żywności i redystrybucja nadmiarowych, nadal bezpiecznych produktów do celów społecznych. Według badań i analiz, w naszym kraju rocznie marnuje się ok. 5 mln. ton żywności. Odpowiedzialność za to zjawisko spoczywa na wszystkich uczestnikach łańcucha żywnościowego, ale nie wszyscy ponoszą równą odpowiedzialność.

Największy odsetek, aż 60% marnowanej żywności, pochodzi z gospodarstw domowych. Dzięki implementacji omawianych na konferencji działań informacyjno-edukacyjnych na temat nie marnowania żywności będziemy mogli skutecznie przeciwdziałać marnowaniu i stratom żywności w Polsce.

Przedstawiciele Ministerstwa na zakończenie konferencji obiecali rozważyć propozycje, które padły w dyskusji, miedzy innymi zgłoszoną przez nas potrzebę dofinansowywania kampanii na rzecz szanowania żywności.

Nadchodzące wydarzenia