Co zrobić, aby poprawić jakość mleka? Rola rafinowanych węglowodanów funkcjonalnych.

Produkcja mleka wysokiej jakości pozostaje nadrzędnym celem każdego hodowcy bydła. Bez względu na to, jakie mogą być cele dotyczące wydajności, warto zastanowić się, jak liczba komórek somatycznych (LKS) i zawartość białka wpływają na smak finalnego produktu mlecznego, jego okres przydatności do spożycia i jakość sera. Bardzo ważne jest również trzymanie surowca z dala od zanieczyszczeń, aby spełnić obowiązujące normy, oczekiwania rynku i zaufanie konsumentów.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie AHFoodChain.com

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że jakość mleka ma znaczenie. Oczywiście szereg czynników wpływających na taki stan jest bardzo zróżnicowany, zawierając wszystko: od genetyki zwierząt i higieny po warunki produkcji i pogodę. Dieta krowy również odgrywa kluczową rolę. Niedobory energii lub niezbędnych składników odżywczych mogą mieć zauważalny wpływ na odporność krowy na patogeny powodujące zapalenia wymienia, a pamiętać trzeba, że utrzymanie układu odpornościowego krowy może pomóc jej w walce z bakteryjnymi infekcjami powodującymi wysoką LKS.

Rola rafinowanych węglowodanów funkcjonalnych

Aby wspomóc układ odpornościowy krów w okresie laktacji, jednym z rozwiązań zarządzania jest stosowanie suplementu paszowego zawierającego rafinowane węglowodany funkcjonalne (RFC). Drożdże i produkty drożdżowe są od dawna stosowane w żywieniu przeżuwaczy do manipulowania fermentacją żwacza i uzyskania odpowiedzi produkcyjnej. Ostatnio jednak badacze zaobserwowali również, że żywienie pochodnymi ściany komórkowej drożdży wpływało na skład i aktywność metaboliczną mikroflory jelitowej i miało korzystny wpływ. Te węglowodany mogą pomóc krowie w okresie laktacji stać się bardziej odpornym na wyzwania środowiskowe, w tym na bakterie mające wpływ na jakość mleka.

Redukcja liczby komórek somatycznych

Badania pokazują, jak zwiększona odporność przekłada się na wyższą jakość mleka. W 3 oddzielnych badaniach krowy karmione preparatem wyprodukowanym z rafinowanych węglowodanów funkcjonalnych, miały liczbowo niższą LKS w porównaniu z grupami kontrolnymi bez suplementacji.

Kontrolowanie aflatoksyn w mleku.

Innym problemem dotyczącym jakości mleka jest potencjalne przenoszenie aflatoksyny w mleku spowodowane przez grzyb Aspergillus flavus i pokrewne gatunki pleśni w paszy. Chociaż wiele rodzajów mikotoksyn występuje powszechnie w paszy, szczególnym problemem w przypadku pasz mlecznych jest aflatoksyna B1, która podczas trawienia przekształca się w metabolit aflatoksyny M1. Aflatoksyna M1 może następnie przenikać do mleka krowiego. W wysokich stężeniach aflatoksyna M1 jest toksyczna dla ludzi i zwierząt.

Ważne jest, aby wiedzieć, że wartości progowe dla aflatoksyny M1 w mleku różnią się w zależności od kraju. Niezależnie od progu w danym państwie, pamiętać należy o ryzyku zanieczyszczenia aflatoksynami. Poziom skażenia paszy zmienia się z roku na rok w zależności od warunków wzrostu, ale mikotoksyny są prawie zawsze obecne. 10-letnie badanie mykotoksyn w paszy obejmujące 72 821 próbek ze 100 krajów wykazało, że skażenie mikotoksynami jest raczej regułą niż wyjątkiem.

W badaniach przeprowadzonych w 2 zakładach produkcji mleka dotkniętych aflatoksynami podawanie rafinowanych węglowodanów funkcjonalnych pomogło złagodzić aflatoksyny przenoszone w mleku. Badania wykazały, że suplementacja racji pokarmowych tym produktem skutecznie blokowała przenikanie aflatoksyny M1 do mleka krów karmionych skażoną paszą. W ciągu 3 do 7 dni od rozpoczęcia stosowania produktu krowy nie wydzielały już aflatoksyny M1 w mleku.

Zbliżające się wydarzenia