Oferta mieszanek traw tolerujących okresowy niedobór wody

Użytki zielone dostarczają wartościowej paszy dla bydła mlecznego, jednakże zmieniający się klimat i często powtarzające się susze znacząco ograniczają wielkość plonów. Stąd też rośnie zainteresowanie hodowców mieszankami traw, które radzą sobie w warunkach okresowego niedoboru wody. Prezentujemy aktualną ofertę firm nasiennych w tym zakresie.

tekst: RYSZARD LESIAKOWSKI, zdjęcie: KUHN

Stosunki wodne na użytkach zielonych decydują o plonowaniu, nie bez znaczenia jest także umiejętny dobór mieszanki traw do siedliska

W końcu grudnia ub.r. nasza redakcja zwróciła się do kilku firm nasiennych o przesłanie informacji o oferowanych mieszankach traw, które skomponowano tak, aby przetrwały okresowy niedobór wody. Ofertę firm zainteresowanych publikacją na łamach naszego czasopisma wraz z krótką charakterystyką mieszanek przedstawia tabela. Producenci zgłosili po kilka mieszanek traw przeznaczonych do długotrwałego użytkowania. W ofercie są propozycje na łąki, pastwiska oraz do użytkowania przemiennego. Jednak największy wybór jest wśród mieszanek łąkowych. Skład botaniczny proponowanych kompozycji nasion na łąki i pastwiska jest bardzo zróżnicowany, dostępne są mieszanki samych traw lub z dodatkiem roślin motylkowych drobnonasiennych, lucerny, koniczyny i komonicy. Ich udział w runi pozytywnie wpływa m.in. na stabilność plonów w okresach niedoboru wody za sprawą rozbudowanego systemu korzeniowego, zwłaszcza w przypadku lucerny. Jednakże jest to roślina wymagająca obojętnego, a nawet zasadowego odczynu gleby, co wiąże się z odpowiednim przygotowaniem stanowiska. Umiejętny dobór mieszanki traw do siedliska jest kluczowy, dlatego rozsądne jest zasięgnięcie opinii doświadczonego łąkarza. Do troski o użytki zielone skłaniają obecnie bardzo wysokie ceny pasz białkowych, m.in. poekstrakcyjnej śruty sojowej i rzepakowej. 

Nadchodzące wydarzenia