Niejeden hodowca chciałby mieć taką Pasję

tekst: Anna Siekierska, zdjęcie: Photo Team

Tymczasem ten przywilej przypadł w udziale Ośrodkowi Hodowli Zarodowej sp. z o.o. w Osięcinach, gdzie na fermie, zlokalizowanej w miejscowości będącej siedzibą spółki, 5 kwietnia 2014 r. urodziła się Pasja 17 PL005260916962. Ale historia tej krowy rozpoczęła się 15 lat wcześniej, kiedy to u schyłku 1999 r. z kanadyjskiego zarodka przyszła na świat protoplastka rodziny Pasja – Osa. Wprowadziła ona do rodzinnego drzewa genealogicznego tak znamienitych męskich przodków, jak amerykański Chief Mark po Arlinda Chief i kanadyjski Aerostar, będący potomkiem Starbucka i Elevationa, a po matce S-W-D Valianta. Założycielka rodziny wycieliła się na fermie w Osięcinach czterokrotnie, miała trzy córki i jednego hodowlanego buhajka. Świetny genetyczny podkład trafił na dobre warunki środowiskowe, tak więc nie jest zaskoczeniem, że już w 2004 r., będąc w trzeciej laktacji, uzyskała rewelacyjny wynik – 14 352 kg mleka w 305-dniowej laktacji, co przewyższało wówczas 2,5-krotnie przeciętną wydajność rasy CB. Pasja 17, jako reprezentantka szóstego z kolei pokolenia w rodzinie, otrzymała bardzo solidne podstawy genetyczne. Za sprawą swej prababki Pasji 3 w jej rodowodzie pojawiły się kolejne holsztyńskie tuzy: Lee, Hanoverhill Raider, Blackstar i Sheik. Pasja 3 była pierwszą w rodzinie krową wpisaną do rozdziału Elita, a swoją życiową produkcję zakończyła, przekraczając 80 tys. kg mleka w piątej laktacji. Imponujące maksymalne laktacje osiągnęły także babka i matka Pasji 17, odpowiednio: 13 494 kg mleka (jako pierwiastka) i 15 003 kg (w drugiej laktacji). Warto zaznaczyć, że zarówno matka Pasji 17, jak i jej babka, będąc w starszych laktacjach, były oceniane pod względem pokroju na ocenę bardzo dobrą. Obie krowy prezentowały ponadprzeciętną siłę mleczności i miały bardzo prawidłowo zbudowane nogi, zapewniające im w oborze świetną lokomocję.

Racjonalne kojarzenie matki Pasji 17, już jako jałówki, umożliwiła precyzyjna znajomość jej genotypu. Dzięki zgenotypowaniu można było użyć genomowych wartości hodowlanych, na podstawie których wybór ojca padł na włoskiego syna Boltona – buhaja Mascalese, znanego nie tylko z przekazywania na potomstwo wysokiej produkcji, ale też korzystnych cech pokrojowych, takich jak dobra rama ciała czy piękne wymię. Takie kojarzenie musiało zaowocować kumulacją produkcyjno-pokrojową. Pasja 17 PL005260916962 jako pierwiastka otrzymała wysoką ocenę typu i budowy, w której rama ciała, siła mleczności i wymię były ocenione powyżej 85 pkt, czyli na ocenę bardzo dobrą. Natomiast począwszy od drugiej laktacji, gdy po raz pierwszy uzyskała doskonałą ocenę za eksterier, była reklasyfikowana podczas przeglądu kandydatek na matki buhajów z potwierdzeniem oceny EX i uzyskaniem statusu oficjalnej matki buhajów w sezonie 2019.2 oraz w trzeciej laktacji, kiedy to kolejny raz została oceniona na 90 pkt. Na ocenę ogólną EX = 90 pkt, wykonaną po trzecim wycieleniu, składają się: za ramę ciała – 87 pkt, za siłę mleczności – 91 pkt, za nogi i racice – 91 pkt, za wymię – 91 pkt. Do dzisiaj Pasja 17, będąc w czwartej laktacji, wyprodukowała blisko 60 tys. kg mleka. W maksymalnej laktacji uzyskała nadzwyczajny wynik 16 283 kg. Podobnie jak jej wspominana tutaj prababka, jest wpisana do rozdziału Elita w sekcji głównej księgi hodowlanej. W swoim dorobku ma dwa hodowlane buhajki oraz jedną jałówkę. Skojarzona obecnie z zajmującym wysokie pozycje w rankingach buhajów Bravenessem, oczekuje na swoje piąte wycielenie, które powinno nastąpić na przełomie sierpnia i września. Prezentowane zdjęcie zostało wykonane przez członków zespołu Photo Team w lipcu 2017 r., gdy była w czwartym miesiącu drugiej laktacji.  

Nadchodzące wydarzenia